Aa

Aa

План извршења мера Из студије-анализе области управљања људским и социјалним ресурсима и израде предлога мера за унапређење нормативног оквира управљања људским и социјалним ресурсима у центрима за социјални рад