Aa

Aa

Сектор за ПИО и борачко инвалидску заштиту - архивирано

Основни параметри за одређивање износа исплата по правима корисницима у области борачко-инвалидске заштите су статистички подаци о износима просечне нето зараде у Републици Србији (зарада без пореза и доприноса) из месеца који претходи исплати,…