Aa

Aa

Најава активности


Дан „Отворених врата“ у оквиру Сектора за антидискриминациону политику и унапређење родне равноправности биће одржан у четвртак, 7. новембра 2018. године од 10 до 12 часова, у Министарству за рад, запошљавање, борачка и социјална питања (Велика сала, VI спрат, улица Немањина бр. 22-26, Београд), у циљу унапређења положаја маргинализованих друштвених група.

Потребно је посету претходно најавити и заказати на број телефона: 011/3110589 или путем

e-mail адресе antidiskriminacija.rodna@minrzs.gov.rs  

Пријава на разговор треба да садржи:

-име и презиме,

-број личне карте,

-контакт телефон,

-тему за састанак, која се искључиво односи на делокруг рада Сектора за антидискриминациону политику и унапређење родне равноправности.

Најава активности

Министарство з арад, запошљавање, борачка и осцијална питања  спроводи акцију „Отворена врата“ у циљу унапређења положаја маргинализованих друштвених група.

„Отворена врата“ биће одржана у четвртак, 21.јуна 2018. године од 10 до 12 часова, у Малој сали на VI спрату, улица Немањина бр. 22-26,  у Београду.

Потребно је посету претходно најавити и заказати на број телефона: 011/3110574  или путем

e-mail адресе antidiskriminacija.rodna@minrzs.gov.rs  

Пријава на разговор треба да садржи:

-име и презиме,

-број личне карте,

-контакт телефон,

-тему за састанак, која се искључиво односи на делокруг рада Сектора за антидискриминациону политику и унапређење родне равноправности.

Најава активности


Министарство за рад, запошљавање, борачка и осцијална питања  спроводи акцију „Отворена врата“ у циљу унапређења положаја маргинализованих друштвених група.

„Отворена врата“ биће одржана у четвртак, 31.маја 2018. године од 10 до 12 часова, у Великој сали на VI спрату, улица Немањина бр. 22-26,  у Београду.

Потребно је посету претходно најавити и заказати на број телефона: 011/2686 795  или путем

e-mail адресе antidiskriminacija.rodna@minrzs.gov.rs  

Пријава на разговор треба да садржи:

-име и презиме,

-број личне карте,

-контакт телефон,

-тему за састанак, која се искључиво односи на делокруг рада Сектора за антидискриминациону политику и унапређење родне равноправности.

Најава активности

Министарство за рад, запошљавање, борачка и осцијална питања спроводи акцију „Отворена врата“ у циљу унапређења положаја маргинализованих друштвених група.

„Отворена врата“ биће одржана у четвртак, 26. априла 2018. године од 10 до 12 часова, у Малој сали на VI спрату, улица Немањина бр. 22-26,  у Београду.

Потребно је посету претходно најавити и заказати на број телефона: 011/2686 795 или путем

e-mail адресе

antidiskriminacija.rodna@minrzs.gov.rs

Пријава на разговор треба да садржи:

-име и презиме,

-број личне карте,

-контакт телефон,

-тему за састанак, која се искључиво односи на делокруг рада Сектора за антидискриминациону политику и унапрешење родне равноправности.

18.7.2017. Програм ,, Јаке породице“

Представници Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања разговарали су са директором Канцеларије УН у Србији за питање дроге и криминала и регионалним пројектним менаџером Милошем Стојановићем о превентивном  програму ,,Јаке породице“.

Стојановић је објаснио да  програм  ,,Јаке породице“  има за циљ превенцију насиља и јачање менталног здравља. Навео је да је у плану да се са пилот фазом програма крене од октобра месеца у Врању и да ће кроз тај програм бити обухваћено 150 породица из Авганистана. Са породицама, према речима Милоша Стојановића, ћетри недеље радитиобучени тренери и  након тога сагледаће се анализа резултата да би тај програм могао да постане оперативан и у неком будућем периоду.

Представници ресорног министарства подвукли су да ће та институција пружити Канцеларији УН у Србији за питање дроге и криминала неопходну подршку приликом спровођења програма и обуке тренера.

Програм ,,Јаке породице“ вредан је 35.000 долара.

18.8.2017. Састанак са представником Међународне организације за миграције ( ИОМ )

В.д. помоћница министра за антидискриминациону политику и родну равноправност Нина Митић састала се са представником Међународне организације за миграције (ИОМ) Марком Перовићем.

Митић је са својим саговорником разговарала о сарадњи са Међународном организацијом за миграције по питању реадмисије и едукације и обуке запослених у Центрима за социјални рад који се баве питањима трговине људима.

Представник ИОМ-а пренео је да је та организација 2014. године урадила одређене индикаторе за препознавање жртава трговине људима и да су ове године организоване обуке и радионице на тему препознавања жртава у мигрантској кризи, и да се Међународна организација за миграције на пољу реадмисије бави искључиво добровољним повратком лица.

На састанку је договорено да се у наредном периоду размене информације о будућим корацима могућих планираних активности.

15.8.2017. Србија добар пример имплементације политика за Роме и Ромкиње

В.д. помоћница министра у Министарству за рад, запошљавање,  борачка и социјална питања Нина Митић састала се са представницима Савета за регионалну сарадњу који спроводи пројекат ,, Интеграција Рома 2020“.

Менаџер пројекта Орхан Усеин, објаснио је да пројекат ,, Интеграција Рома 2020“ подразумева мониторинг, извештавање и буџетирање у вези са Стратегијом и Акционим планом за социјално укључивање Рома и Ромкиња на Западном Балкану и Турској и да је Савет за регионалну сарадњу помогао владама да израде извештај о спровођењу имплементације тих докумената на регионалном нивоу. Усеин је навео да Савет намерава да изради оквир који би користио цео регион и који би према његовим речима могао постати званични анекс за инклузију Рома и Ромкиња.  Менаџер пројекта похвалио је Србију не само по доброј примени Стратегије већ и за добро развијен систем буџетирања.

Митић је истакла да је наша земља по питању инклузије Рома и Ромкиња значајно напредовала  и да ће се настојати да тај напредак буде још већи у будућем периоду. В.д. помоћница министра је указала да је од велике важности добити прецизније податке о броју Рома у Србији имајући у виду сталне миграције и потешкоће у утврђивању колико њих заправо живи и ради у нашој земљи.

На састанку је осим пројекта ,, Интеграција Рома 2020“ било речи и о семинару о социјалном укључивању Рома и Ромкиња као и о донаторској конференцији у Тирани која ће се одржати 14. и 15. октобра.

14.8.2017. Састанак са представницом Удружења ,, Жена +“

Представници сектора за антидискриминациону политику и унапређење родне равноправности  у Министарству за рад, запошљавање,  борачка и социјална питања, разговарали су са председницом удружења ,, Жена +“ Дубравком Малохоџић.

Малохоџић је похвалила акцију ,, Отворена врата“ коју организује ресорно министарство као значајну за решавања отворених питања друштвено осетљивих група. Она је представила рад те организације која настоји да кроз културне садржаје својих активности скрене пажњу јавности на репродуктивно здравље. Дубравка Малохоџић је током састанка навела да у српском друштву постоји  дискриминација према ХИВ инфестираним особама, али да је та дискриминација ипак , према њеним речима , мања у односу на период од пре неколико година.

Представници ресорног министарства својој саговорници пренели су уверавања да ће за своје едукативне акције добити подршку Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања и да ће се сарадња са удружењима за помоћ особама које живе са ХИВ и АИДС-ом још више продубити у наредном периоду.

14.8.2017. Програм ,, Насиље над женама: примена норми, промена свести“

Представници сектора за антидискриминациону политику и унапређење родне равноправности  у Министарству за рад, запошљавање,  борачка и социјална питања, присуствовали су информативном састанку за организације цивилног друштва које су заинтересоване да аплицирају на пројекте у оквиру програма UNWomen ,, Насиље над женама: примена норми, промена свести“.

Током информативне сесије организацијама цивилног друштва представљен је регионални програм ,, Насиље над женама: примена норми, промена свести“ који финансира Европска комисија, а који се имплементира на Западном Балкану и у Турској од фебруара 2017. године до јануара 2020. године. Представници UN Woman навели су да ће кроз тај програм конкурсом бити подржано пет пројекатакоји се односе на пет различитих области:

Услуге за жене са инвалидитетом које су преживеле силовање
Истанбулска конвенција и  CEDAW извештај из сенке
Истраживање о фемициду
Прикупљање података и родни стереотипови
Развој капацитета Ромске мреже
На састанку је договорено да се 25. августа одржи још један састанак да би се помогло организацијама уколико имају недоумице приликом писања пројекта.

11.8.2017. Добар одзив грађана на акцију ,,Отворена врата“

Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања велику пажњу придаје конструктивним разговорима у циљу заштите од дискриминације. Стога је по други пут организована акција ,,Отворена врата“ која за циљ има да допринесе унапређењу положаја осетљивих и маргинализованих друштвених група. Грађани су се у великом броју одазвали овој иницијативи ресорног министарства, не кријући задовољство што им је пружена могућност да их надлежни саслушају и нађу начин, у оквиру својих надлежности, да им изађу у сусрет и реше њихова отворена питања која су се углавном односила на искуство или осећање доживљене дискриминације по разним основама.

Уколико и у наредном периоду интересовање грађана буде велико, ово министарство ће у складу са својим опредељењем дати свој допринос ефикасној антидискриминационој политици и настојати да акција ,,Отворена врата“ постане редовна.

10.8.2017. Састанак са представницима Тима за социјално укључивање и смањење сиромаштва

Помоћница министра за антидискриминациону политику и унапређење родне равноправности  у Министарству за рад, запошљавање,  борачка и социјална питања Нина Митић, разговарала је са заменицом менаџера Тима за социјално укључивање и смањење сиромаштва Драганом Јовановић Аријас и координаторком за родну равноправност Јованом Ђинђић.

Митић је истакла да ресорно министарство има у плану да у сарадњи са Секретаријатом за социјалну заштиту града Београда почетком јесени, спроведе пројекат у вези са едукацијом Рома и Ромкиња у ромским насељима, као и да се има у виду увођење више звучних семафора на улицама Града.

Аријас и Ђинђић представиле су досадашње, тренутне и планиране активности Тима за социјално укључивање и смањење сиромаштва. У тој институцији, према њиховим речима, у току је израчунавање новог индекса родне равноправности и тај процес би требало да буде готов  крајем ове  године. С обзиром на то да Тим за социјално укључивање и смањење сиромаштва има у плану представљање новог индекса родне равноправности почетком децембра, оне су позвале надлежно министарство да са Тимом за социјално укључивање и смањење сиромаштва учествује на том догађају.

На састанку је осим представљања рада обе институције било речи и о насилном исељавању ромских породица. Обе стране су такве акте осудиле, а в.д помоћница министра Нина Митић навела је да је ресорно министарство по том питању упутило допис локалним самоуправама подсетивши их да поступају у складу са антидискриминационом политиком Републике Србије. Допис ће према њеним речима бити и на званичном сајту надлежног министарства.

На крају разговора договорена је размена информација у вези са заједничким темама и унапређивање досадашње сарадње.

10.8.2017. Трибина ,, Ми са дискриминацијом на не“ 

Представници Сектора за антидискриминациону политику и родну равноправност у Министарству за рад, запошљавање, борачка и социјална питања присуствовали су у Скупштини града Београда, трибини ,, Ми са дискриминацијом на не“ коју је организовало Удружење особа са инвалидитетом Београд.

Главна окосница трибине био је реализован пројекат ,, Ми са дискриминацијом на не“ у који су биле укључене жене са инвалидитетом, припаднице ромске националне мањине , расељена лица старости од 25-40 година са територија београдских општина Звездара и Стари град. Представници надлежних институција предочили су шта је до сада урађено по питању антидискриминационе политике у нашој земљи као и по питању запошљавања група грађана који спадају у теже запошљиве категорије. Учесници психолошких радионица које су се одржале у оквиру споменутог пројекта, изнели су своје личне примере сусретања са дискриминацијом. Они су мишљења да би се дискриминација смањила када би им, како су навели сва места била доступна , и када би имали могућности да се школују за оно што желе и када би, према њиховим речима, били трајно запослени и са редовним примањима. Подаци који су изнети на скупу говоре о томе да је дискриминација у нашој земљи највише присутна у области рада, запошљавања, образовања и здравства.

На трибини је закључено да је потребна већа координација институција, интензивније укључивање невладиног сектора у решавање проблема са којима се сусрећу осетљиве друштвене групе као и примена постојећих закона.

Пројекат ,, Ми са дискриминацијом на не“  спровело је Удружење особа са инвалидитетом Београд у партнерству са Удружењем избеглих, досељених и расељених лица ,, Завичај“ уз подршку Канцеларије за људска и мањинска права. Пројекат је  трајао четири месеца, од априла до краја јула  и реализовао се у три фазе, кроз психолошке радионице, информатичке обуке и кроз организовање трибина и излета.

9.8.2017. „Отворена врата“ Сектора за антидискриминациону политику и унапређење родне равноправности

Министарствo за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, поновиће акцију „Отворена врата“ у циљу унапређења положаја маргинализованих друштвених група.

„Отворена врата“ биће одржана по други пут у четвртак, 10. августа 2017. године од 10:00 до 12:00 часова, у Немањиној 22-26, крило А, Мала сала на 6. спрату.

Потребно је посету претходно највити и заказати на број телефона 011/2765-676 или путем е-маил адресе antidiskriminacija.rodna@minrzs.gov.rs .

Пријава за разговор треба да садржи:

име и презиме,
број личне карте,
контакт телефон,
тему за састанак, која се искључиво односи на делокруг рада Сектора за антидискриминациону политику и унапређење родне равноправности.


3.8.2017. САОПШТЕЊЕ

Помоћница министра за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, Нина Митић, разговарала је са координатором за Србију Међународне организације рада(International Labour Organization) Јованом Протић о спровођењу активности пројекта ,,Ангажовање и подршка на националном нивоу смањењу појаве злоупотрeбе дечијег рада (Country level engagement and assistance to reduce child labour - CLEAR).

Meђународна организација рада је специјализована агенција Уједињених нација која промовише социјалну правду и међународно призната људска и радничка права.

Пројекат ,,Ангажовање и подршка на националном нивоу смањењу појаве злоупотрeбе дечијег рада бави се спречавањем и заштитом деце од злоупотребе дечијег рада, унапређењем законодавног оквирa који регулише области забране дечијег рада, а једна од предстојећих активности јесте реализовање обуке за представнике Инспектората за рад, Центара за социјални рад и полиције.

На састанку је закључено да ће Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања активно учествовати у реализовању активности и да ће пружити сву неопходну подршку овом пројекту.

2.8.2017. Помоћница Министра у Сектору за антидискриминациону политику и унапређење родне равноправности, Нина Митић, најавила је акцију „Отворена врата“

31.7.2017. „Отворена врата“ Сектора за антидискриминациону политику и унапређење родне равноправности

Министарствo за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, по први пут, спроводи акцију „Отворена врата“ у циљу унапређења положаја маргинализованих друштвених група.
„Отворена врата“ биће одржана у четвртак 03. августа 2017. године од 10.00 до 12.00 часова, у просторијама Сектора за антидискриминациону политику и унапређење родне равноправности у Београду, ул. Теразије бр.41, на 3.спрату.

Потребно је посету претходно највити и заказати на број телефона 011/2765-676 или путем е-маил адресе antidiskriminacija.rodna@minrzs.gov.rs .
Пријава за разговор треба да садржи: 
-име и презиме,
-број личне карте,
-контакт телефон,
-тему за састанак, која се искључиво односи на делокруг рада Сектора за
антидискриминациону политику и унапређење родне равноправности.

25.7.2017. САОПШТЕЊЕ

Помоћница министра за рад, запошљавање, борачка и социјална питања Нина Митић састала се данас са председником ''Светске организације Рома'' Јованом Дамњановићем у циљу успостављања сарадње и разговора око обележавања Међународног дана сећања на жртве  Холокауста.
Светска организација Рома бави се унапређењем положаја Рома на светском нивоу и чине је представници 24 земаља, а седиште се налази у Београду. Саговорници су се сложили  да је размена искуства и обострана сарадња од велике важности и да у будућности треба радити на заједничким активностима које су битне за унапређење борбе против дискриминације, питања националних мањина и спречавања насиља.
На састанку је договорено да се сарадња ове две институције настави и да буде и даље на задовољавајућем нивоу.

25.7.2017. САОПШТЕЊЕ

Помоћница министра за рад, запошљавање, борачка и социјална питања Нина Митић разговарала је данас са специјалисткињом за родну равноправност агенције Уједињених нација за родну равноправност (UN Women)  у Србији Миланом Рикановић  о спровођењу активности које за циљ имају управо унапређење родне равноправности.
Током састанка представљене су области рада ове агенције, која је специјализована за спровођење политике родне равноправности и договорено је да се реализују обуке у циљу унапређења капацитета државних службеника у области родне равноправности и спровођење програма економског оснаживања жена који ће реализовати Агенција UN Women у оквиру програма  ИПА 2016.
Саговорнице су се сложиле да је потребно радити и на медијској промоцији, јер је родна равноправност од приоритетног значаја за ресорно министарство и новоформираног Сектора за антидискриминациону политику и унапређење родне равноправности.

25.7.2017. САОПШТЕЊЕ

Помоћница министра за рад, запошљавање, борачка и социјална питања Нина Митић  разговарала је данас са помоћником генералног секретара Сталне конференције градова и општина Николом Тарбуком о спровођењу програма ,,Иницијатива за инклузију – Подршка локалној промоцији запошљавања маргинализованих група“.
Програм спроводи немачка организација Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ), уз техничку подршку Сталне конференције градова и општина. Циљ програма је запошљавање социјално угрожених група становништва, као што су припадници ромске националне мањине, повратника по основу Споразума о реадмисији и осталих маргинализованих група. 
На састанку је договорена интензивнија сарадња у наредном периоду, која ће се одвијати у пружању стручне подршке у спровођењу програма. Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања ће своје капацитете безусловно дати на располагање, у циљу запошљавања маргинализованих група.

20.7.2017. Ускоро смештај за жртве трговине људима

Помоћница министра за антидискриминациону политику и унапређење родне равноправности  у Министарству за рад, запошљавање,  борачка и социјална питања Нина Митић, разговарала је са директорком Центра за заштиту жртава трговине људима Сањом Кљајић.
На састанку је представљен рад ове установе као једне од специјализованих за бављење питањима жртава трговине насиљем. 
Помоћница министра Нина Митић рекла је да ће ресорно министарство настојати да пружа даљу подршку центру, а један од заједничких будућих активности биће и оспособљавање објекта намењеног за смештај жртава трговине људима , који до сада није постојао.
Директорка Центра за заштиту трговине људима  Сања Кљајић, указала је и на потребу израде обавезујућег упутства у којем би били обухваћени већ направљени индикатори као стручни инструменти који могу да послуже за препознавање жртава трговине људима. Кљајић је изнела и податак да је прошле године та институција идентификовала 55 жртава трговине људима, од чега је 21 било малолетних жртава.
Центар за заштиту трговине људима је установа социјалне заштите коју је основала Влада Републике Србије 2012. године са циљем обезбеђивања адекватне помоћи жртава трговине људима.

20.7.2017. Наставља се успешна сарадња Министарства за рад и институције Повереника за заштиту равноправности

                  
Помоћница министра за антидискриминациону политику и унапређење родне равноправности  у Министарству за рад, запошљавање,  борачка и социјална питања Нина Митић, састала се са заменицом Поверенице за заштиту равноправности Татјаном Јокановић. Јокановић и Митић разговарале су обукама свих инспектора рада као и о изменама и допунама Закона о забрани дискриминације.
Помоћница поверенице за заштиту равноправности Татјана Јокановић, похвалила је досадашњу сарадњу са ресорним министарством и информисала помоћницу министра о већ договореним обукама свих 250 инспектора рада. Дводневне обуке, како је објаснила, спроводиће се у сарадњи са Организацијом за европску безбедност и сарадњу ( ОЕБС ) мисије у Србији у Београду, Крагујевцу, Нишу и Новом Саду са циљем информисања инспектора о антидискриминационом законодавству. Саговорнице су се сагласиле и у вези са одређени корацима који ће се предузети када су у питању измене и допуне Закона о забрани дискриминације.
На састанку је договорено да се сарадња ове две институције настави и да буде и даље на задовољавајућем нивоу.

19.7.2017. Започети разговори о успостављању националне СОС телефонске линије за помоћ жртвама насиља

     
Помоћници Министра за рад, запошљавање, борачка и социјална питања разговарали су са представницама  невладиних организација које се баве правима и заштитом жена о успостављању националне СОС телефонске линије.
Имајући у виду да надлежно министарство тежи да унапреди систем за борбу против насиља над женама, током разговора представници ресорног министарства настојали су својим саговорницима да укажу на могућа решења успостављања националне СОС линије која би била у складу са нормативно правним оквиром Републике Србије. Са друге стране, директорка Аутономног женског центра Слободанка Мацановић и координаторка мреже ,, Жене против насиља“ Александра Несторов, помоћницима ресорног министра предочиле су досадашњи начин функционисања њихових организација и предложиле модел успостављања СОС линије.
На састанку је договорено  да се у наредном периоду направи пилот пројекат који ће довести до успостављања СОС телефонске линије и који ће бити финансиран из алтернативних извора у складу са правним оквиром наше земље. У складу са тим, организоваће се наредне активности  на којима ће се представити заједнички предлог пројекта, Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања , Аутономног женског центра и мреже ,, Жене против насиља“.

18.7.2017. Састанак са представницима Популационог фонда УН ( УНФПА ) ради  унапређења процедура за превенцију и заштиту избеглица и миграната од родно заснованог насиља

Помоћници Министра за рад, запошљавање, борачка и социјална питања разговарали су са представницима  Популационог фонда УН ( УНФПА ).
Приоритетне теме састанка биле су Стандардне оперативне процедуре за превенцију и заштиту избеглица и миграната од родно заснованог насиља које је израдио Популациони фонд у сарадњи са надлежним институцијама.  Представници ресорног министарства предочили су својим саговорницима да су у Републици Србији процедуре веома јасне и да се примењују европски стандарди када је у питању родно засновано насиље, упознавши их са тренутном ситуацијом на терену и шта је оно што би на том пољу требало унапредити.
Програмска координаторка Популационог фонда ( УНФПА ), Марија Раковић поздравила је досадашње напоре Републике Србије када је мигрантска криза у питању и подвукла да су израђене  Стандардне оперативне процедуре битне, без обзира на већ постојеће које се примењују,  имајући у виду, како је рекла, да те процедуре садрже нове смернице за интервенцију против родно заснованог насиља.
Током разговора је договорено да Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања размотри Стандардне оперативне процедуре и да своје мишљење на тај документ.