Новембар 2014

Mинистaр Александар Вулин у Заводу за васпитање деце и омладине


У Заводу за васпитање деце и омладине се спроводи ПИТ програм – појачан интензивни третман кроз који пролазе деца са структуралним поремећајем у понашању међу којима је бајвећи број деце која живе и раде на улици.

Појачан инспекцијски надзор у кланицама, фармама и погонима за прераду меса


Том приликом затечено је 1.554 особа на раду, од којих је 23 радило ,,на црно”, и то код 10 од укупно 107 контролисаних послодавца. Инспектори рада су решењима наложили да се са лицима на раду ,,на црно” закључе уговори о раду, да се пријаве на обавезно социјално осигурање, и поднели су захтеве за покретање прекршајног поступка против послодаваца.

Обилазак изградње домова за погођене поплавама у Ваљеву


Обилазак би требало да провери како напредује изградња домова намењених породицама чије су куће уништене у поплавама у мају 2014. године. Породице које ће добити нове домове ће такође присуствовати догађају.
Обраћање медијима почеће у 10:25 часова на месту изградње кућа, одмах након разговора са породицама које ће добити нове домове.