Август 2014

Министар Вулин у посети деци и родитељима „Мале школе за родитеље“

„Мала школа за родитеље“ је едукативни програм који пружа психосоцијалну подршку родитељима деце са развојним сметњама. Уз стручну подршку психолога, педагога и дефектолога програм им помаже да стекну корисна знања која ће им бити од помоћи у очувању интегритета и функционалности породице.

Погинуо радник у месту Барбушина, на планини Јужни Кучај

По налогу Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања Инспекција рада је одмах изашла на терен. Инспектор је обавештен да су власник СЗР "Мирослав Јеринић" и настрадали радник трактором превозили дебла низ планину.

Министар Вулин са представницима Удружења синдиката пензионера Србије

На састанку се разговарало о питањима значајним за чланове Удружења синдиката пензионера Србије, посебно о положају пензионера, унапређењу њиховог социјално економског положаја, као и о потреби њиховог укључивања у решавање системских питања у Републици Србији.

Погинуо радник у Панчеву

По налогу Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања Инспекција рада је одмах изашла на терен. Инспектори су утврдили да је до смртне повреде дошло док је К.Б. равнао бетон на темељној стопи на дубини од 2,5 метара а бетон из миксера директно сипан у јаму. Миксер се преврнуо и пао на запосленог усмртивши га на лицу места.

Новим изменама и допунама Закона о ПИО права мајки су проширена

Члан 60.

Осигуранику - жени која је родила треће дете, по том основу урачунава се у посебни стаж време у трајању од две године.

ОСИГУРАНИКУ – ЖЕНИ УРАЧУНАВА СЕ У ПОСЕБНИ СТАЖ ВРЕМЕ У ТРАЈАЊУ ОД:

1)            ШЕСТ МЕСЕЦИ, КОЈА ЈЕ РОДИЛА ЈЕДНО ДЕТЕ;

Закон о раду једнак за све запослене у Србији

Ни један запослени неће бити изузет од примене Закона о раду, укључујући и одредбе о обрачуну минулог рада, да ли кроз његову директну примену, на запослене на које се Закон директно односи, или изменом посебних закона (Законом о платама државних службеника и намештеника, Законом о платама у државним органима и јавним службама).