Aa

Aa

Октобар 2023

Погодности за носиоце борачке легитимације

Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања обезбедило је одређене погодности за носиоце борачких легитимација, које се могу
реализовати код следећих друштвено - одговорних компанија: