Aa

Aa

Август 2023

Обавештење о отпочињању рада на изради Акционог плана за период од 2024. до 2026. године за спровођење Стратегије запошљавања у Републици Србији за период од 2021. до 2026. године

У складу са одредбама члана 32. Закона о планском систему Републике Србије („Службени гласник РСˮ, број 30/18), Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања објављује отпочињање рада на изради Акционог плана за период од 2024. до 2026. године за спровођење Стратегије запошљавања у Републици Србији за период од 2021. до 2026. године.