Aa

Aa

Јул 2023

ОБАВЕШТЕЊЕ О СВЕЧАНОМ ПОТПИСИВАЊУ УГОВОРА О ФИНАНСИРАЊУ ПРОЈЕКТНИХ АКТИВНОСТИ ИЗ ОБЛАСТИ БОРАЧКО-ИНВАЛИДСКЕ ЗАШТИТЕ

Обавештавамо законске заступнике удружења из области борачко-инвалидске заштите који су оставрили право (су)фининасирања пројектних активности, на основу Одлуке министра, број 401-00-1294/2023-11 од 20.06.2023. године, да је за уторак, 18.07.2023.