Aa

Aa

Фебруар 2022

Отворени позив за стипендирање студената за полагање стручног испита за обављање послoва безбедности и здравља на раду, који је био постављен на сајту министарства

Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, Управа за безбедност и здравље на раду је у периоду од 4. фебруара до 21. марта 2022.