Aa

Aa

Јануар 2020

Дан „Отворених врата“

Дан  „Отворених врата“ у оквиру Сектора за антидискриминациону политику и унапређење родне равноправности биће одржан у четвртак, 30. јануара  2020. године од 12 до 14 часова, у Министарству за рад, запошљавање, борачка и социјална питања (Свечана сала, II спрат, улица Немањина бр. 22-26, Београд), у циљу унапређења положаја маргинализованих друштвених група.