Aa

Aa

Јун 2019

Први састанак Радне групе за израду Националног акционог плана запошљавања за 2020. годину 5. јула 2019. године

Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања донело је дана 7. јуна 2019. године одлуку о отпочињању консултативног процеса у циљу припреме Националног акционог плана запошљавања за 2020. годину.