Фебруар 2019

Набавка горива за потребе пројекта Јачање капацитета у управљању мигрантском / избегличком кризом - Supply of fuel for the purposes of the Project Strengthening the capacities in managing the migration / refugees crisis

Набавка горива за потребе пројекта „Јачање капацитета у управљању мигрантском / избегличком кризом у Републици Србији“, П 41/2017

 

Годишњи извештај о раду инспекције социјалне заштите за 2017. годину

Инспекција социјалне заштите, као организациона јединица Сектора за бригу о породици и социјалну заштиту Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, је у периоду 01. јануар – 31. децембар 2017.