Проверити писања медија о породичном насиљу познатих