Потписани уговори за доделу средстава Програмског конкурса за 2018. годину Савезима удружења особа са инвалидитетом