Појачан надзор домова за старе, 19 радило илегално