Отворена ординација за вештачење ПИО фонда у Бачкој Паланци