Особе са инвалидитетом у Србији морају да имају једнаке могућности као и особе без инвалидитета