Министар Ђорђевић на додели стохиљадите „Београдске персонализоване сениор картице“