Инспекције и грађевинске фирме савезници на истом послу