Aa

Aa

ЖЕЛИМО НАЈБОЉЕ ЗА НАШЕ ГРАЂАНЕ

ЖЕЛИМО НАЈБОЉЕ ЗА НАШЕ ГРАЂАНЕ

Читај ми

Министар за рад, запошљавање, борачка и социјална питања Зоран Ђорђевић формирао је три радне групе, и то Радну групу за израду Нацрта закона о осигурању од повреда на раду ради накнаде штете, Радну групу за израду Предлога стратегије унапређења положаја особа са инвалидитетом и Радну група за ревизију листе професионалних болести, са циљем заштите и унапређења положаја грађана са посебним акцентом на ОСИ.

 

Радну групу за израду Нацрта закона о осигурању од повреда на раду ради накнаде штете, поред представника Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, чине представници Министарства здравља, Министарства финансија, Удружења осигуравача Србије, представници социјалних партнера: Уније послодаваца Србије, Савеза самосталних синдиката Србије и Уједињених гранских синдиката Независност.

 

„Постојећи систем осигурања радника од повреда на раду се заснива на вољи послодавца. Радници који претрпе повреду на раду своја права у вези накнаде штете могу да остваре само покретањем дуготрајних судских поступака, а породице смртно страдалих радника су тешко, а често уопште нису остваривале ова права“, рекао је Ђорђевић.

 

У Србији ће по први пут бити уведено обавезно осигурање од повреда на раду ради накнаде штете.

 

„Законом ће се уредити да финансијска средства за осигурање падају на терет послодавца и да се одређују у зависности од нивоа ризика од повређивања. Доношењем овог закона створиће се услови да се радницима који су повређени на раду или њиховим породицама заштите права и обезбеди одговарајућа одштета, јер Министарство брине о свим радницима, њиховој безбедности на раду и заштити здравља“, истакао је министар Ђорђевић.

 

Радна група за израду Предлога стратегије унапређења положаја особа са  инвалидитетом у РС и Предлога акционог плана за примену Стратегије за период до 2024. године, од суштинског је значаја због престанка важења Стратегије 2015. године, стога је неопходно израдити предлог новог стратешког документа Владе на пољу унапређења положаја особа са инвалидитетом. Поред представника ресорног министарства чланови Радне групе су и особе са инвалидитетом.

 

„Ресорно министарство посвећује посебну пажњу особама са инвалидитетом, унапређењу њиховог положаја и живота у земљи“ нагласио је министар.

 

Радна група за ревизију листе професионалних болести чији је задатак ревизија листе професионалних болести садржане у Правилнику о утврђивању професионалних болести Међународне организације рада за случај несреће на послу и професионалних болести, веома је важна како би Република Србија и у овој области могла да буде усклађена са осталим државама света.

 

„У складу са појавом нових занимања потребно је ускладити и листу професионалних болести. Ово је још један од начина на који желимо да заштитимо наше раднике. Хвала представницима синдиката и послодаваца на конструктивним иницијативама, то је потврда да заједничким радом можемо увек више и боље за нашу земљу и наше грађане“, закључио је Ђорђевић.

 

Решење о формирању Радне групе за ревизију листе професионалних болести

 

Решење о формирању Радне групе за израду предлога Стратегије унапређења положаја особа са инвалидитетом у Републици Србији и Предлога акционог плана за примену Стратегије за период до 2024. године

 

Решење о образовању Радне групе за припрему Нацрта закона о осигурању од повреда на раду ради накнаде штете