Заштита и унапређење дечјих права један од приоритета Владе

Заштита и унапређење дечјих права један од приоритета Владе

Заштита и унапређење дечјих права један од приоритета Владе

Читај ми

Др Стана Божовић, државни секретар у Министарству за рад, запошљавање, борачка и социјална питања у име Зорана Ђорђевића, министра за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, учествовала је на отварању Дечије недеље за 2019. годину.

 

Овогодишње обележавање Дечије недеље у знаку је људских права, односно оних права, која уживају и деца.

 

„Да право свако – дете ужива лако“ обавеза је коју сви државни органи и друштвени чиниоци треба да испуне како би се живот деце учинио безбеднијим, прогресивнијим и достојанственијим.

 

„Заштита и унапређење дечјих права представља високо приоритетну област Републике Србије, а у оквиру целовите заштите дечјих права – заштита права деце од свих облика насиља, злостављања и занемаривања – један је од приоритета Владе Републике Србије и Савета Владе за права детета, у складу са усвојеним принципом ,,нулте толеранције” на насиље. Један о типичних облика насиља, које трпе управо деца, односи се на ране бракове“, рекла је Божовић и додала да је Република Србија укључена у активности, које су усмерене на спречавање дечјих, раних и присилних бракова као грубог кршења дечјих права.

 

Божовић је истакла да је основана Национална коалиција за сузбијање дечјих бракова и објаснила да је у циљу спречавања дечјих бракова, министар за рад, запошљавање, борачка и социјална питања донео у мају 2019. године посебну Инструкцију за поступање центара за социјални рад.

 

„За развој система социјалне заштите, Република Србија издваја значајна буџетска средства, којима континуирано подиже квалитет постојећих, али и омогућава успостављање нових услуга социјалне заштите у јединицама локалне самоуправе, што је један од битних предуслова деинституционализације укупног система социјалне заштите. У сарадњи са Сталном конференцијом градова и општина, Заводом за социјалну заштиту и надлежним министарством, јединице локалне самоуправе су у 2018. години развиле услуге за око 20 хиљада корисника.

 

Република Србија из националног буџета, за потребе развоја социјалне заштите и унапређења положаја осетљивих друштвених група, издваја значајна новчана средства, која у 2019. години износе више од  две и по милијарде динара, односно око 22 милиона евра“, рекла је Божовић и додала са се тренутно ради на припреми Националног плана акције за децу у сарадњи са Саветом Владе за права детета и УНИЦЕФом, као и на Предлогу стратегије за превенцију и заштиту деце од насиља и новог Општег протокола за заштиту деце од насиља.

 

„С обзиром на то да се ове године у свету обележава 30 година од доношења Конвенције о правима детета, Република Србија ће свој допринос дати, пре свега, усвајањем Закона о правима детета и заштитнику права детета на коме ради већ скоро деценију Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања у сарадњи са најпознатијим стручњацима на пољу заштите деце и промоције њихових права, уз подршку међународних организација, а пре свега УНИЦЕФа, и уз помоћ мреже социјалних и других установа у Републици Србији“, нагласила је Стана Божовић.