Aa

Aa

ЗАПОСЛИ ОСИ

ЗАПОСЛИ ОСИ

ЗАПОСЛИ ОСИ

Читај ми

Колегиница Јована је пример добре праксе да су особе са инвалидитетом успешни радници

Јована Јекић (32), дипломирана социјална радница, запослила се у Министарству за рад, запошљавање, борачка и социјална питања 2019. године у Сектору за заштиту особа са инвалидитетом. Годину дана касније, Министарство је покренуло кампању „СРБИЈА БЕЗ БАРИЈЕРА” како би унапредило положај особа са инвалидитетом. Зато се с правом може рећи да је Јована једно од заштитних лица кампање, јер све време личним примером скреће пажњу послодавцима у Србији да пруже шансу особама са инвалидитетом да покажу колико су посвећени и одговорни радници.

 

Када се запослила у Сектору за заштиту особа са инвалидитетом Јовани се испунио сан да ради у државној управи. Од првог радног дана у јавном сектору труди се да својим ангажовањем унапреди положај особа са инвалидитетом. Та борба јој је олакшана  пре три године када је покренута кампања „СРБИЈА БЕЗ БАРИЈЕРА”. Данас Јована верује да ће још више послодаваца уважити апел министра за рад, запошљавање, борачка и социјална питања Николе Селаковића и по угледу на Министарство запослити што већи број особа са инвалидитетом.

 

Особе са инвалидитетом су добри радници, а наша обавеза је да посвећено радимо како би побољшали услове за њихово запошљавање и укључивање на тржиште рада. За веће остваривање права и боље услове живота особа са инвалидитетом неопходна је сарадња државних институција и самих организација особа са инвалидитетом, али и едукација целокупног становништва да свако од нас има потенцијале које ће исказати у оној мери у којој му окружење пружи шансу – порука је министара Николе Селаковића.

 

Министарство већ годинама гради окружење у коме ће сви имати једнаку шансу да успеју. Како би се трајно побољшао положај особа са инвалидитетом и омогућила њихово укључивање у све сегменте живота, реализовали смо бројне стратешке пројекте као што је изградња игралишта за децу са инвалидитетом, обезбеђивање адекватних просторно-техничких услова за рад и окупљање чланова удружења, затим решавање питања приступачности објеката јавне намене који су први пут од оснивања постали доступни особама са инвалидитетом.

 

Од 1.664 запослених 1.064 особа са инвалидитетом

Поред тога, Министарство континуирано подржава рад 33 савеза са више од 500 локалних удружења у саставу у више од 100 локалних самоуправа и рад 61 предузећа за професионалну рехабилитацију и запошљавање особа са инвалидитетом која имају 1.664 запослених, од тога 1.064 особа са инвалидитетом.

 

Иначе, предузећа за професионалну рехабилитацију вишеструко су значајна за особе са инвалидитетом, пре свега због њиховог ангажовања, професионалне рехабилитације, али и у промоцији запошљавања особа са инвалидитетом. Кроз помоћ овом типу привредних друштава Министарство подстиче оснивање нових предузећа и на тај начин обезбеђује нова радна места за особе са инвалидитетом и апелује на друге послодавце да пруже шансу особама са инвалидитетом да се економски осамостале.

 

Промоција примера добре праксе

Министарство значајне напоре улаже како би се особама са инвалидитетом омогућиле једнаке шансе за укључивање у све друштвене области.

 

Стога се подржава реализација различитих пројектних активности чији је циљ подизање друштвене свести о правима и могућностима особа са инвалидитетом како би оне биле прихваћене као равноправни чланови друштва. Континуирани рад на повећању броја запослених особа са инвалидитетом огледа се и у промоцији примера добре праксе у запошљавању особа са инвалидитетом. На тај начин се оснажују особе са инвалидитетом као тражиоци запослења и уједно мотивишу послодавци да запосле особе са инвалидитетом.