Заједничким залагањем за достојанствену Србију

Читај ми

Министар за рад, запошљавање, борачка и социјална питања Зоран Ђорђевић отворио је Сесију под називом „Да нико не буде изостављен / Неједнакости“ на Субрегионалној конференцији „Промоција напретка у инплементацији Агенде 2030“ где је нагласио да је напредак Србије на европском путу могућ само уколико сви заједнички радимо на остварењу коначног циља, а то је достојанствена, ефикасна, успешна и задовољна Србија.   

 

Министар Ђорђевић рекао је да је Министарство којим руководи неизбежни институционални стуб у укупном прогресивном развоју Републике Србије и да у складу са тим има и доста планова и пројеката на којима активно ради.

 

„Наш рад фокусиран је ка незапосленима, теже запошљивим лицима, угроженим и маргинализованим групама, особама са инвалидитетом, мигрантима, лицима, којима је неопходна социјална подршка, а с друге стране надлежно је и за послове запошљавања и предузетништва, кретања на тржишту рада, система пензионог и инвалидског осигурања, породичноправне заштите, равноправности полова, синдикалног организовања, планирања породице и заштиту породице и деце“, навео је Ђорђевић.

 

Министар је подсетио да је један од битнијих сегмената на којем Министарство ради измена и допуна Закона о раду, која  је планирана за 2020. годину чиме ће се унапредити пословање у Србији.

 

„Сталним разговорима са послодавцима, синдикатима и страним инвеститорима трудимо се да омогућимо боље услове за рад, како радницима, тако и послодавцима. До краја године у плану нам је и доношење Закона о социјалном предузетништву, као и Закона о раду на лизинг. Такође, један од главних пројеката је и увођење социјалних карата, које ће омогућити измене Закона о социјалној заштити“, рекао је Ђорђевић.

 

Када је у питању положај мајки и подстицај рађања, министар истиче да су у плану нове измене и допуне Закона о финансијској подршци породици са децом, јер пораст наталитета је основни циљ Србије.

 

„Ове године из буџета издвојено је 58 милијарди динара за бригу о породици. Желимо да положај мајки и подстицај рађања деце буде на још већем нивоу. Морамо сви заједно да истрајемо на нашем путу ка побољшању демографске слике”, рекао је министар.

 

Према његовим речима, Министарство кроз пројекте и правилну расподелу средстава, прилагођавањем инфраструктурних пројеката успешно обезбеђује особама са инвалидитетом боље услове живота и њихову инклузију у друштво.

 

Министар је још једном подсетио и да је Србија добила све похвале Европске уније када је у питању мигрантска криза, поготово у односу према малолетним мигрантима без пратње којима обезбеђује основно право на образовање и безбрижно детињство.

 

„Било да радимо на испуњењу Циљева усмерених ка свету без сиромаштва и глади, достојанственог рада и економског раста, било да смо окренути смањењу неједнакости и остварењу родне равноправности, односно јачања положаја жена и девојчица – увек планирамо, радимо и одговарамо на потребе свих угрожених не доводећи у питање благостање других, којима подршка није потребна, али без чијег учешћа и доприноса не бисмо могли помоћи угроженима“, закључио је Ђорђевић.

 

Србија је међу првим државама формирала тело за спровођење Агенде, још у децембру 2015. године.

 

Према речима проф. др Славице Ђукић Дејановић министарке без портфеља задужене за демографију и популациону политику и председницe Mеђуресорне радне групе за спровођење Агенде 2030 у Републици Србији, ова Агенда представља суштинску компоненту глобалних напора у циљу позитивне трансформације савременог света.

 

“Субрегионалну конференцију видимо као прилику за размену идеја, знања и искустава, како би државe у овом региону могле да убрзају свој развојни напредак. Партнерство и сарадњу целокупне међународне заједнице, на различитим нивоима, а посебно регионалном, сагледавамо као предуслов да Агенда одрживог развоја буде спроведена на целовит начин у свим њеним димензијама - економској, социјалној и еколошкој”, додала је министарка Ђукић Дејановић.

 

 

Уводна реч министра за рад, запошљавање, борачка и социјална питања Зорана Ђорђевића

Завршне примедбе и запажања министра за рад, запошљавање, борачка и социјална питања Зорана Ђорђевића