Забрањене посете корисницима на смештају

Забрањене посете корисницима на смештају

Забрањене посете корисницима на смештају

Читај ми

Поводом актуелне епидемиолошке ситуације у Републици Србији, а у циљу спречавања ширења болести COVID-19, у установама социјалне заштите за смештај корисника и организацијама социјалне заштите за пружање услуга домског смештаја одраслих и старијих, привремено су забрањене посете.


Инструкција од 09.06.2020.године која дефинише организовање посета у установама и организацијама, привремено се ставља ван снаге почев од 29.06.2020. а до побољшања епидемиолошке ситуације у земљи.


О поновном почетку примене Инструкције која дефинише посете корисницима на смештају јавност ће бити благовремено информисана.