Влада усвојила Предлог закона о изменама и допунама Закона о ПИО

Читај ми

Београд, 6. септембар 2018. године – Влада Републике Србије усвојила је данас Предлог закона о изменама и допунама Закона о пензијском и инвалидском осигурању (ПИО), којим ће између осталог, као што је обећано, бити укинут Закон о смањењу пензија најкасније 30. септембра 2018. године.

 


Међу бројним изменама Закона о ПИО кључна је укидање смањења пензија, захваљујући којој ће октобарску пензију (исплата у новембру) пензионери добити са увећањем. Доспеле, а неисплаћене пензије, закључно са пензијама за септембар 2018. године, исплатиће се у складу са одредбама Закона о привременом уређивању начина исплата пензија.Новим законом биће утврђен правни основ којим се даје могућност Влади за исплату новчаног износа као увећања уз пензију у зависности од економских кретања и финансијских могућности буџета Републике Србије.Поред тога, биће промењен начин обрачуна висине превремене старосне пензије за осигуранике којима се стаж осигурања рачуна са увећаним трајањем (тзв. бенефицирани стаж), који одлазе у превремену старосну пензију уз смањење висине пензије, тако да се „пенали“ за ове осигуранике рачунају у односу на њихову снижену старосну границу за сваког конкретног осигураника са бенефицираним стажом, што ће се повољно одразити на висину пензије ових пензионера.У циљу заштите суштине права на снижавање старосне границе највише до 50 година живота за осигуранике који раде на пословима са максималним степеном увећања стажа осигурања (12-18) и спречавања могућих злоупотреба, прописује се да је за ове осигуранике услов за остваривање наведеног права на снижавање старосне границе до 50 година живота, да имају навршене 2/3 стажа осигурања на пословима са максималним степеном увећања стажа осигурања, у односу на укупан стаж осигурања навршен на радним местима на којима се стаж осигурања рачуна са увећаним трајањем.Обећали смо да ћемо укинути Закон о смањењу пензија када се финансијски стабилизује Републички фонд за пензијско и инвалидско осигурање. Он је сада стабилан јер га држава дотира сумом која је испод нивоа који тражи Међународни монетарни фонд. Пензионери су веома важни за Владу Републике Србије и трудићемо се да им омогућимо најбоље услове. Ово је први закон од 2001. године, а било је тачно 5 измена и допуна до сада, који има све позитивне измене које су у корист пензионера и будућих пензионера, рекао је министар за рад, запошљавање, борачка и социјална питања Зоран Ђорђевић.Министар финансија Синиша Мали истакао је да је усвајање Предлога закона о изменама и допунама Закона о ПИО створен предуслов за увећање пензија.Као што смо и обећали, прве увећане пензије су октобарске, а биће исплаћене у новембру. Веома смо задовољни због тога што смо за ово увећање имали довољно новца у буџету, тако да није било потребно да радимо ребаланс. Наши најстарији суграђани су заслужни за успешне реформе које смо спровели, и захваљујући њима сада имамо стабилне јавне финансије. На томе ћемо им увек бити захвални, истакао је министар финансија.Овим законом, такође ће бити укинуто 16 образаца, међу којима је и М4 образац, престаје да важи овлашћење Фонда да врши принудну наплату на име неуплаћених доприноса обуставом 1/3 пензије осигураницима који су сами обавезници уплате доприноса за пензијско и инвалидско осигурање, али се и успостављају пензионерске картице.Такође, међу новинама је и утврђивање начина одређивања годишњег личног коефицијента за осигуранике који у матичној евиденцији немају утврђене податке о заради (војни осигураници и расељена лица), а смањиће се и број привремених решења променом начина обрачуна последње године стажа осигурања.