Влада Србије донела Одлуку: Страни држављани могу остати у Србији до краја ванредног стања

Влада Србије донела Одлуку: Страни држављани могу остати у Србији до краја ванредног стања

Влада Србије донела Одлуку: Страни држављани могу остати у Србији до краја ванредног стања

Читај ми

На предлог Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, Влада Републике Србије донела је Одлуку о статусу страних држављана у Републици Србији за време ванредног стања.

 

Одлуком о статусу страних држављана у Републици Србији за време ванредног стања прописано је да страни држављани који су на дан ступања на снагу Одлуке о проглашењу ванредног стања, законито боравили у Републици Србији по било ком од основа прописаних Законом о странцима, могу законито остати у Републици Србији за време док је на снази наведена одлука, односно док траје ванредно стање, без обавезе покретања поступка за даље утврђивање њихових статуса.

 

“Србија је, за разлику од неких других држава, одговорна земља која не прави разлику међу нацијама и посвећује пуну пажњу не само својим држављанима него и странцима који бораве код нас. Ресор којим руководим улаже максималне напоре у циљу решавања бројних изазова који су проузроковани епидемиолошком ситуацијом у нашој земљи”, истакао је министар Зоран Ђорђевић.