Aa

Aa

Влада Републике Србије усвојила Предлог закона о социјалном предузетништву

Влада Републике Србије усвојила Предлог закона о социјалном предузетништву

Влада Републике Србије усвојила Предлог закона о социјалном предузетништву

Читај ми

Влада Републике Србије усвојила је Предлог закона о социјалном предузетништву, којим се по први пут у Републици Србији уређује ова област.

 

Циљ доношења овог закона је стварање повољног пословног окружења за развој социјалног предузетништва, развијање свести о значају социјалне економије и социјалног предузетништва и задовољење идентификованих друштвених потреба.

 

Социјално предузетништво препознато је као обављање делатности од општег интереса ради стварања нових и иновативних могућности за решавање друштвених проблема, проблема појединаца или друштвено осетљивих група.

 

Закон је усмерен на друштвено осетљиве групе, а то су групе грађана којима је потребна додатна системска подршка како би се могле равноправно укључити у животне токове заједнице, као што су лица у систему социјалне заштите, теже запошљива незапослена лица, али и друге осетљиве друштвене групе дефинисаних посебним законом.

 

Увођење социјалног предузетништва у правни систем допринеће ефикаснијем праћењу утицаја овог сектора на јавни и приватни сектор, али и бољем разумевању, препознавању и видљивости социјалног предузетништва.