Aa

Aa

Видљиви помаци у унапређењу безбедности и здравља на раду у Републици Србији

Видљиви помаци у унапређењу безбедности и здравља на раду у Републици Србији

Видљиви помаци у унапређењу безбедности и здравља на раду у Републици Србији

Читај ми

У последњих неколико година уочени су видљиви помаци у области безбедности и здравља на раду у Републици Србији, поручила је проф.др Дарија Кисић министарка за рад, запошљавање, борачка и социјална питања на свечаности на којој су поводом 28. априла -  Светског дана безбедности и здравља на раду и Дана безбедности и здравља на раду у Републици Србији додељена национална признања из области безбедности и здравља на раду. 

 

Проф.др Кисић је истакла да је Инспекторат за рад у претходној години остварио значајне резултате у циљу унапређења инспекцијског надзора у овој области, будући да су током прошле године инспектори рада извршили 63.670 инспекцијских надзорa, што је за око 1.500 више него 2020. године, од чега је више од половине, око 33.000 надзора било у области безбедности и здравља на раду. 

 

Министарка Кисић је указала на значај безбедног и здравог радног окружења. „Познато је да око једне трећине живота проведемо на радном месту, тако да нам је свима од изузетног значаја да радно место буде безбедно, подстицајно, пријатно“,  навела је Кисић.

Проф. др Кисић је рекла да су зато активности на унапређењу стања у овој области један од приоритета Министарства и одвијају се и кроз унапређење сарадње са социјалним партнерима на промоцији и унапређењу културе рада. 

У наредном периоду активности министарства у овој области биће усмерене на доношење новог закона о безбедности и здрављу на раду и предлагање стратешког оквира за период од 2023. до 2027. године, као и на даље повећање кадровског капацитета и модернизације рада Инспектората за рад, на чему је Министарство интензивно радило последњих месеци, додала је проф. др Кисић. 

 

„Сигурна сам да ће ове мере допринети још ефикаснијем деловању Инспектората за рад у наредном периоду“, истакла је проф. др Кисић и на Светски дан безбедности и здравља на раду пожелела још боље и безбедније услове за рад у нашој земљи.

 

В.д. директора Управе за безбедност и здравље на раду Дуња Цицмил навела је да се уређењем и унапређењем система, којим се остварују безбедни и здрави радни услови, у највећој могућој мери обезбеђује смањење повреда на раду и професионалних болести. „Улагање у унапређење безбедности и здравља на раду и подизање културе превенције стална је потреба и послодаваца и запослених  и друштвене заједнице. Разумевање ове области као социјалног, економског и техничко технолошког феномена од стране послодаваца и запослених је предуслов успешне превенције повреда на раду и професионалних болести“, указала је Цицмил.

 

Она је нагласила да је Управа за безбедност и здравље на раду урадила много тога у претходној години, поред осталог удвостручила број надзора над радом правних лица и предузетника који поседују лиценцу из ове области.

 

На свечаности су уручена национална признања из области безбедности и здравља на раду, која су, у категорији правних лица и предузетника који имају више од 250 запослених добили Нафтна индустрија Србије А.Д, Предузеће за производњу прехрамбених производа MARBO PRODUCT д. о. о. Београд, Yanfeng International Automotive Technology Serbia д. о. о. Крагујевац, WEST PHARMACEUTICAL SERVICES Beograd D. O. O. Ковин и Фабрика картона УМКА Д. О. О. У категорији правних лица и предузетника који имају мање од 250 запослених награђени су Друштво са ограниченом одговорношћу за производњу и промет грађевинског материјала Јелен До, Привредно друштво E-RECIKLAŽA 2010 Д. О. О. Ниш, Индустрија боја и лакова HELIOS Србија А. Д. Горњи Милановац.

 

Национална признања уручена су и физичким лицима, организацијама и удружењима за постигнуте резултате и заслуге у промоцији безбедности и здравља на раду.

 

Национални координатор Међународне организације рада за Србију Јован Протић уручио је у оквиру пројекта “Унапређење безбедности и здравља на раду у Републици Србији“ стипендије студентима за полагање стручног испита за обављање послова безбедности и здравља на раду, а Стана Божовић, државни секретар у Министарству за рад, запошљавање, борачка и социјална питања ваучере за информационо-комуникациону опрему правним лицима и предузетницима са лиценцом за обављање послова из безбедности и здравља на раду.