Aa

Aa

Велико интересовање за учешће у новом онлајн програму „Преквалификације за ИТ“

Велико интересовање за учешће у новом онлајн програму „Преквалификације за ИТ“

Велико интересовање за учешће у новом онлајн програму „Преквалификације за ИТ“

Читај ми

Близу 1500 пријава стигло је на Позив за учешће у новом онлајн програму „Преквалификације за ИТ“, који је отворен прошлог месеца. Овај програм организује Кабинет председнице Владе у партнерству са Министарством за рад, запошљавање, борачка и социјална питања и Канцеларијом за информационе технологије и електронску управу у сарадњи са Програмом Уједињених нација за развој (УНДП).

 

Од пријављених 1489 кандидата и кандидаткиња, скоро 55% чине жене. То је веома  значајно с обзиром да већину запослених у ИТ сектору у Србији, као и у другим земљама у свету, чине мушкарци. Један од циљева ове фазе програма „Преквалификације за ИТ“ био је да се укључи већи број жена, да се искористе њихови потенцијали, унапреде вештине рада у ИТ-у и да им се олакша запошљавање у овом брзо растућем сектору са вишим нивоом зараде.

 

Први круг тестирања пријављених кандидата и кандидаткиња је почео 15. јуна. Тестирање се спроводи путем онлајн платформе Завода за вредновање квалитета образовања и обухвата тестове личности, интелигенције, алгоритамске писмености, логичког резоновања и решавања проблема, као и тест енглеског језика. Сврха овог тестирања је да утврди који од пријављених кандидата и кандидаткиња највише одговарају захтевима конкурса.

 

На основу резултата тестирања биће одабрано 400 кандидата и кандидаткиња који ће добити прилику да прођу кроз најмање 250 сати стручне обуке из програмских језика, као и 40 часова обуке из ‘меких’ вештина (нпр. писање CV-ја, припрема за разговор за посао, комуникација на радном месту) и 120 часова праксе.

 

Обуке ће се спроводити током ове и следеће године, и биће одржане онлајн, како би полазници и полазнице из целе Србије могли у свом дому да стичу нова знања и вештине из ИТ области. 

 

Ове обуке су наставак успешне иницијативе покренуте на предлог председнице Владе Србије, Ана Брнабић. Од 2017. године, захваљујући програму „Преквалификације за ИТ“ обучено је преко 2200 полазника и полазница. Након обука, близу 35% полазника и полазница се запослило у ИТ сектору, на позицијама са почетном зарадом од скоро 70 хиљада динара. Током 2019. и 2020. године одржан је и први програм  „Преквалификације за ИТ  за особе са инвалидитетом“, чији је резултат био запошљавање 30% полазника и полазница.