Усвојено Решење Министарства о утврђивању распореда радног времена запослених и осталих радно ангажованих

Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, први је ресор у Влади Републике Србије, који je ради усклађивања приватних и пословних обавеза, а пре свега рада и родитељства, увео могућност промене утврђеног почетка и завршетка радног времена запослених (од 7:30 до 15:30 часова), по одобрењу руководиоца, тако да радно време може почети у интервалу од 7:00 часова до 8:30 часова а завршава се у интервалу од 15:00 до 16:30 часова, истеком осмочасовног дневног радног времена.  Ово питање регулиса

Усвојено Решење Министарства о утврђивању распореда радног времена запослених и осталих радно ангажованих

Читај ми

Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, први је ресор у Влади Републике Србије, који je ради усклађивања приватних и пословних обавеза, а пре свега рада и родитељства, увео могућност промене утврђеног почетка и завршетка радног времена запослених (од 7:30 до 15:30 часова), по одобрењу руководиоца, тако да радно време може почети у интервалу од 7:00 часова до 8:30 часова а завршава се у интервалу од 15:00 до 16:30 часова, истеком осмочасовног дневног радног времена. 

 

Ово питање регулисано је Решењем о утврђивању распореда радног времена запослених и осталих радно ангажованих у овом ресору, а које је усвојено на редовној седници Владе Републике Србије.

 

Стратегија подстицања рађања као један од својих циљева утврђује и промовисање међу потенцијалним и актуелним родитељима постојећих законских решења која се тичу бољег усклађивања рада и родитељства. 

 

Конвенција Међународне организације рада број 156 о једнаким могућностима и третману за раднике и раднице (радници са породичним обавезама), коју је Република Србија ратификовала, утврђује, између осталог, да су проблеми радника са породичним обавезама аспекти ширих питања која се односе на породицу и друштво, о којима треба водити рачуна у националним политикама.

 

 „Запослени и њихова права су у фокусу рада ресора којим руководим, и бројне светске примере добре праксе најпре смо применили на нашим запосленим. Ово министарство је пионир у бројним иновацијама када је у питању област рада и радних односа, тако је и у овом случају. Желимо да наши запослени буду задовољни, да могу да ускладе све своје обавезе, јер само тако ће наставити да раде са еланом, што нам је веома важно јер се њихов посао односи индиректно на све грађане“, рекао је министар Ђорђевић.

 

 „Истраживања су показала да су и водеће светске компаније, увођењем клизног радног времена ефективно смањиле непродуктиван рад, повећале задовољство запослених, смањиле трошкове и потребу за прековременим сатима на радном месту. Надамо се да су то само неки од ефеката које ћемо постићи овом Одлуком“, објаснио је министар за рад, запошљавање, борачка и социјална питања Зоран Ђорђевић.