Усвојена Стратегија за спречавање и борбу против родно заснованог насиља према женама и насиља у породици 2021-2025. године

Усвојена Стратегија за спречавање и борбу против родно заснованог насиља према женама и насиља у породици 2021-2025. године

Усвојена Стратегија за спречавање и борбу против родно заснованог насиља према женама и насиља у породици 2021-2025. године

Читај ми

Влада Републике Србије усвојила је данас на предлог Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања Стратегију за спречавање и борбу против родно заснованог насиља према женама и насиља у породици 2021-2025. 

 

Усвајањем овог стратешког документа држава је учинила још један значај корак у борби против насиља и показала да је та борба један од приоритета у раду Владе Србије, министарстава, свих надлежних државних органа и институција. 

 

Основни циљ Стратегије је обезбеђење ефикасне превенције и заштите од свих облика насиља према женама и девојчицама и насиља у породици и развијање система услуга подршке жртвама насиља. 

 

Стратегијом су предвиђени начини за постизање ових циљева, међу којима су развијање програма превенције кроз све системе (образовање, здравство, социјална заштита и други),  усвајање стандарда за услугу програма рада са учиниоцима насиља према женама и насиља у породици, успостављање и унапређење општих и специјализованих услуга подршке (СОС телефони, сигурне куће, бесплатна правна помоћ и друго) за жене жртве насиља на целој територији Србије.

 

Предвиђено је и финансирање услуга из националног, покрајинског и локалних буџета, које ће бити доступне и женама из осетљивих група, обезбеђивање услова за оснивање специјализованих референтних центара за подршку жртвама сексуалног насиља, успостављање контролног механизма за праћење случајева насиља и друго.

 

Стратегију је израдила Радна група коју је формирало Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, а коју су чинили и представници Координационог тела за родну равноправност, министарстава правде, здравља, унутрашњих послова, финансија, за бригу о породици и демографију, за државну управу и локалну самоуправу, за људска и мањинска права и друштвени дијалог, просвете, науке и технолошког развоја, спорта и омладине, представници других надлежних државних органа и институција, као и представници цивилног сектора. 

 

Овај документ је израђен уз подршку UN Women, у сарадњи са UNDP и UNFPA.

 

Стратегија је доступна на сајту Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, на линку: https://www.minrzs.gov.rs/sr/dokumenti/ostalo/sektor-za-socijalnu-zasti…