Усвојена стратегија превенције и заштите деце од насиља за период од 2020. до 2023. године са двогодишњим акционим планом (2020. и 2021. година)

Усвојена стратегија превенције и заштите деце од насиља за период од 2020. до 2023. године са двогодишњим акционим планом ( 2020. и 2021. година )

Усвојена стратегија превенције и заштите деце од насиља за период од 2020. до 2023. године са двогодишњим акционим планом (2020. и 2021. година)

Читај ми

Према резултатима пописа становништва, домаћинстава и станова 2011. године у Републици Србији живи 1.263.128 деце. Деца чине око 21% становништва. Спречавање и сузбијање насиља над децом и заштита деце од насиља представљају један од приоритета националне политике Владе Републике Србије. Насиље над децом је феномен који је присутан у свим друштвима, културама и деловима света. Велики број деце свакодневно трпи насиље, што представља грубо кршење права детета. Насиље изазива патњу детета, озбиљно угрожава развој, добробит, па и сам живот детета, а последице су често тешке и дуготрајне, могу се протезати и у одрасло доба, па и у следеће генерације путем механизма тзв. међугенерацијског преношења насиља.

 

Право на заштиту од свих облика насиља представља основно право сваког детета, a утврђено je Конвенцијом УН о правима детета и низом међународних и регионалних уговора у области заштите људских права које је Република Србија потврдила. Систем заштите деце од насиља може бити успешно унапређен кроз партнерства органа државне управе, територијалне аутономије и локалне самоуправе, јавног сектора (система образовања и васпитања, система здравствене заштите, система социјалне заштите, унутрашних послова и др), правосуђа, цивилног друштва, породице и појединаца. 

 

Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања је, на иницијативу Савета за права детета, а уз подршку УНИЦЕФ, израдило Нацрт стратегије за превенцију и заштиту деце од насиља 2020-2023. са Акционим планом за 2020.  и 2021. годину за њено спровођење. 

 

На предлог Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, Влада Републике Србије је на седници 21. маја 2020. године усвојила Стратегију за превенцију и заштиту деце од насиља за период од 2020. до 2023. године са Акционим планом за 2020.  и 2021. годину за примену наведене стратегије. 

 

Доношењем овог планског акта Влада Републике Србије је још једанпут потврдила своју посвећеност унапређењу положаја деце, поштовању права детета као основи за  стварање бољег, праведнијег и просперитетног друштва.