Усвојен Закон о правима бораца, војних инвалида, цивилних инвалида рата и чланова њихових породица

Усвојен Закон о правима бораца, војних инвалида, цивилних инвалида рата и чланова њихових породица

Усвојен Закон о правима бораца, војних инвалида, цивилних инвалида рата и чланова њихових породица

Читај ми

Посланици Скупштине Србије усвојили су данас Закон о правима бораца, војних инвалида, цивилних инвалида рата и чланова њихових породица којим се, по речима министра за рад, запошљавање, борачка и социјална питања Зорана Ђорђевића, исправља неправда према борцима последњих ратова на простору бивше Југославије.

 

Законом се предвиђа нова категорија корисника која није постојала по досадашњим прописима, а то су борци који су учествовали у оружаним акцијама 90-тих година и у рату 1999. године а који под наведеним околностима, нису добили обештећење за телесне повреде.

 

За ту категорију корисника прописују се нова права, а то су право на борачки додатак, право на посебан пензијски стаж, решавање стамбених потреба, право на борачку споменицу, право на легитимацију бораца, право на приоритет у запошљавању, накнада погребних трошкова...

 

Законом су поред наведених права прописана и нова права и за друге кориснике, а то су право на породичну инвалиднину чланова породице умрлог цивилног инвалида рата прве групе који је користио негу и помоћ која се исплаћује у износу као за кориснике породичне инвалиднине умрлог војног инвалида, а то је 26 одсто од основице.

 

Оно што је веома значајно је то да усвајањем Закона о правима бораца, војних инвалида, цивилних инвалида рата и чланова њихових породица корисницима није ускраћено нити умањено ниједно право.

 

„Закон о правима бораца, војних инвалида, цивилних инвалида рата и чланова њихових породица, који је Србија чекала више од три деценије, представља значајан помак у регулисању свих питања из борачко – инвалидске заштите и његовим усвајањем створиће се полазна основа за даљу анализу и озбиљан рад на унапређивању укупног положаја оних који су се борили за нашу земљу и њихових породица“, рекао је министар за рад, запошљавање, борачка и социјална питања Зоран Ђорђевић, образлажући Закон пред посланицима на Двадесет шестом ванредном заседању Народне скупштине Републике Србије.