Aa

Aa

Усвојен Акциони план за спровођење Стратегије унапређења положаја особа са инвалидитетом у РС за период од 2020. до 2024. године, у периоду од 2021. до 2022. године

Усвојен Акциони план за спровођење Стратегије унапређења положаја особа са инвалидитетом у РС за период од 2020. до 2024. године, у периоду од 2021. до 2022. године

Усвојен Акциони план за спровођење Стратегије унапређења положаја особа са инвалидитетом у РС за период од 2020. до 2024. године, у периоду од 2021. до 2022. године

Читај ми

Влада Републике Србије је 5. марта 2020. године донела Стратегију унапређења положаја особа са инвалидитетом у Републици Србији за период од 2020. до 2024. године, с циљем унапређења и побољшања свеукупног друштвеног и економског положаја особа са инвалидитетом и њиховог равноправног учешћа у друштву. 

 

Ради њене реализације, на предлог Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, данас, 8. априла 2021. године, Влада је усвојила и Акциони план за спровођење Стратегије унапређења положаја особа са инвалидитетом у РС за период од 2020. до 2024. године, у периоду од 2021. до 2022. године. 

 

Доношењем Акционог плана и његовим спровођењем током првог двогодишњег периода важења Стратегије стварају се услови за изједначавање могућности особа са инвалидитетом у уживању свих грађанских, политичких, економских, социјалних и културних права, уз пуно поштовање њиховог достојанства и индивидуалне аутономије, обезбеђивања независности, слободе избора и пуне и ефективне партиципације у свим областима друштвеног живота, укључујући и живот у заједници, што представља примарни циљ ових стратешких докумената.

 

Акционим планом предвиђен је низ мера и активности чија реализација доприноси остварењу три посебно истакнута циља: 

  • повећана друштвена инклузија особа са инвалидитетом, 
  • обезбеђење уживањa права особа са инвалидитетом на пословну способност и породични живот на равноправној основи са другима и ефикасна заштита од дискриминације, насиља и злостављања, и
  • системско увођење перспективе инвалидитета у доношење, спровођење и праћење јавних политика.