Усвојен Акциони план за период 2021–2023. године за спровођење Стратегије о економским миграцијама

Усвојен Акциони план за период 2021–2023. године за спровођење Стратегије о економским миграцијама

Усвојен Акциони план за период 2021–2023. године за спровођење Стратегије о економским миграцијама

Читај ми

На предлог Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања Влада Републике Србије усвојила је Акциони план за период 2021–2023. године за спровођење Стратегије о економским миграцијама Републике Србије за период 2021–2027. године.

 

Циљ овог стратешког документа је реализација општих и посебних циљева утврђених Стратегијом о економским миграцијама Републике Србије за период 2021‒2027. године, којом се по први пут у Републици Србији уређује област економских миграција.

 

Акциони план је донет ради остваривања општег и посебних циљева предвиђених Стратегијом за први трогодишњи период њеног спровођења.

Предвиђено је да се општи циљ реализује кроз шест посебних циљева, чија ће се имплементација остваривати кроз већи број мера које садрже појединачне активности у периоду 2021–2023. године.

 

Очекује се да примена мера  и активности из Акционог плана доведе до успоравања одласка грађана Републике Србије у иностранство, до успостављања система управљања економским миграцијама, јачања капацитета за задржавање високостручних и високообразованих кадрова, као и јачања капацитета за привлачење високостручних и високообразованих кадрова из иностранства.