Унапређење услуга пружања домског смештаја

Унапређење услуга пружања домског смештаја

Унапређење услуга пружања домског смештаја

Читај ми

Министарка за рад, запошљавање, борачка и социјална питања проф. др Дарија Кисић Тепавчевић разговарала је данас са председником Удружења приватних домова за старе Радославом Миловановићем о унапређењу услуга пружања домског смештаја, а једна од тема била је и превазилажење препрека у исплати потраживања за услуге домског смештаја одраслих и старих лица.

 

На састанку је речено да је Министарство уочило пропусте при достављању и преузимању фактура и друге документације од стране приватних домова и центара за социјални рад и да је на основу тога израдило инструкцију приватним домовима и центрима за социјални рад, како би се убудуће избегли уочени пропусти и грешке. 

 

Циљ није само измирење потраживања приватним домовима за старе, већ и да се успостави уједначено и законито поступање у овом, за државу и кориснике услуге смештаја, веома важном процесу.

 

Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања цени напоре приватних домова за старе да услугу смештаја пруже и новим корисницима услуга и у периоду када им нису уплаћена сва потраживања и позива све приватне домове за старе обухваћене Оквирним споразумом да доставе недостајућу документацију и исправе уочене пропусте у што краћем року, како би се плаћање што пре реализовало.