Aa

Aa

Унапређење сарадње Министарства и Повереника за информације од јавног значаја и заштиту података о личности

Унапређење сарадње Министарства и Повереника за информације од јавног значаја и заштиту података о личности

Унапређење сарадње Министарства и Повереника за информације од јавног значаја и заштиту података о личности

Читај ми

Министар за рад, запошљавање, борачка и социјална питања Зоран Ђорђевић разговарао је са Повереником за информације од јавног значаја и заштиту података о личности Миланом Мариновићем о досадашњој сарадњи и унапређењу исте.

На састанку је утврђено да су резултати поступања Министарства по налозима тог независног института не само на задовољавајућем нивоу, већ се сарадња одвија на обострано задовољство.

У вези са наведеним, Повереник је констатовао да је Центар за заштиту одојчади, деце и омладине „Звечанска“ поступио у складу са опоменом и препоруком Повереника.


„Спремност Министарства да све конструктивне предлоге за унапређење људских права угради у своје праксе, доприноси унапређењу сарадње са свим релевантним субјектима у друштву, укључујући и Канцеларију Повереника за информације од јавног значаја и заштиту података о личности“, истакао је Мариновић.


У вези са наведеним, договорени приоритети сарадње у области унапређења законске и подзаконске регулативе у области рада и запошљавања и социјалне заштите у наредном периоду.

Мариновић се посебно захвалио министру Ђорђевићу и државној секретарки др Стани Божовић, која је такође присуствовала састанку, на предлогу да овај независни институт буде укључен у праћење рада Радне групе за израду Предлога националне стратегије за спречавање и сузбијање насиља над женама у породици и у партнерским односима (2020-2025) и Предлога акционог плана за спровођење националне стратегије за спречавање и сузбијање насиља над женама у породици и у партнерским односима (2020-2022), посебно у фази израде нацрта тих докумената и вођења јавне расправе о њима, што ће допринети већој транспарентности и друштвеној укључености свих релевантних субјеката у овај процес.