У установама социјалне заштите за смештај корисника заражено 243 корисника и 32 запослена

У установама социјалне заштите за смештај корисника заражено 243 корисника и 32 запослена

У установама социјалне заштите за смештај корисника заражено 243 корисника и 32 запослена

Читај ми

У установама социјалне заштите и домовима за смештај одраслих и старих, на територије Републике Србије, закључно са даном 15.04.2020. године, присуство вируса COVID -19 потврђено је код 243 корисника и 32 запослена и то у:

 

- Дому за смештај одраслих и старих ''Стара пруга'' на Умци;

- Дому за смештај одраслих и старих ''Доживети стоту'' у Београду, Земун;

- Геронтолошком центру у Нишу;

- Дому за смештај одраслих и старих ''Нана'' у Београду;

- Дому за смештај лица ометених у развоју Блаце-Трбуње;

- Дому за смештај одраслих лица Кулина;

- Дому за смештај старих лица у Смедереву;

- Дому за смештај одраслих и старих ''Elite Home Star'', у Прогару;

- Дому за смештај одраслих и старих ''Ескулап центар'' у Нишу;

- Центру за заштиту одојчади, деце и омладине у Београду;

- Дому за смештај одраслих и старих ''Сунчев брег'' у Београду;

- Градском центру за социјални рад у Београду, Одељењу Нови Београд;

- Геронтолошком центру Београд – Услуга Помоћ у кући.

 

Корисници у установама социјалне заштите за које постоји процена да могу бити потенцијални преносиоци вируса смештени су у изолацију, док запослени у установама социјалне заштите, код којих постоји оваква опасност, не долазе на посао и налазе се у кућној изолацији.

 

Укупан број Установа социјалне заштите чији је оснивач Република Србија и АП Војводина износи 74, са капацитетом од 14.512 корисника. Од тога је: 57 Установа за одрасле и старије  (9 Домских одељења при Центрима за социјални рад, 23 Геронтолошких центара, 8 Домова за смештај одраслих и старих, 3 Установе за смештај особа са инвалидитетом и 14 Установа за смештај особа са менталним и интелектуалним тешкоћама) и 17 Домова за децу и младе (10 Домова за децу и младе без родитељског старања, 3 Завода за васпитање деце и омладине и 4 Установе за децу и младе са сметњама у развоју). 

 

Укупан број приватних пружалаца услуге социјалне заштите домски смештај одраслих и старијих на територији Републике Србије износи 229, са капацитетом од 8.617 корисника.