Aa

Aa

У установама социјалне заштите за смештај корисника и домовима за смештај одраслих и старих заражено 493 корисника и 111 запослених

У установама социјалне заштите за смештај корисника и домовима за смештај одраслих и старих заражено 493 корисника и 111 запослених

У установама социјалне заштите за смештај корисника и домовима за смештај одраслих и старих заражено 493 корисника и 111 запослених

Читај ми

Закључно са даном 22.04.2020. године, у установама социјалне заштите и домовима за смештај одраслих и старих, потврђено је присуство вируса COVID – 19 код 493 корисника и 111 запослених. 

 

Присуство вируса COVID -19 потврђено је у: 

 

- Геронтолошком центру у Нишу;

- Геронтолошком центру у Крушевцу;

- Геронтолошком центру у Књажевцу;

- Геронтолошком центру у Алексинцу;

- Геронтолошком центру у Матарушкој Бањи;

- Геронтолошком центру Београд, Радној јединици ''Бежанијска коса'';

- Геронтолошком центру Београд – Услуга Помоћ у кући;

- Градском центру за социјални рад у Београду, Одељењу Нови Београд;

- Дому за смештај старих лица у Смедереву;

- Дому за старе и пензионере у Молу;

- Домском одељењу за смештај одраслих и старих у Новом Пазару;

- Дому за децу и омладину ''Душко Радовић'' у Нишу;

- Установи за децу и младе ''Сремчица'' у Београду;

- Прихватилишту за децу у Београду;

- Прихватилишту за одрасле и старије особе у Београду;

- Центру за породични смештај и усвојење у Нишу;

- Центру за заштиту одојчади, деце и омладине у Београду;

- Дому за смештај лица ометених у развоју Блаце-Трбуње;

- Дому за одрасла инвалидна лица у Београду;

- Дому за смештај одраслих лица Кулина;

- Дому за смештај одраслих и старијих ''Стара пруга'' на Умци;

- Дому за смештај одраслих и старијих ''Доживети стоту'' у Београду, Земун;

- Дому за смештај одраслих и старијих ''Elite Home Star'', у Прогару;

- Дому за смештај одраслих и старијих ''Ескулап центар'' у Нишу;

- Дому за смештај одраслих и старијих ''Нана'' у Београду;

- Дому за смештај одраслих и старијих ''Нада'' у Београду;

- Дому за смештај одраслих и старијих ''Сунчев брег'' у Београду.

 

Корисници у установама социјалне заштите за које постоји процена да могу бити потенцијални преносиоци вируса смештени су у изолацију, док запослени у установама социјалне заштите, код којих постоји оваква опасност, не долазе на посао и налазе се у кућној изолацији.

 

Укупан број Установа социјалне заштите чији је оснивач Република Србија и АП Војводина износи 74, са капацитетом од 14.512 корисника. Од тога је: 57 Установа за одрасле и старије  (9 Домских одељења при Центрима за социјални рад, 23 Геронтолошких центара, 8 Домова за смештај одраслих и старих, 3 Установе за смештај особа са инвалидитетом и 14 Установа за смештај особа са менталним и интелектуалним тешкоћама) и 17 Домова за децу и младе (10 Домова за децу и младе без родитељског старања, 3 Завода за васпитање деце и омладине и 4 Установе за децу и младе са сметњама у развоју). 

 

Укупан број приватних пружалаца услуге социјалне заштите домски смештај одраслих и старијих на територији Републике Србије износи 229, са капацитетом од 8.617 корисника.