У установама социјалне заштите за смештај корисника и домовима за смештај одраслих и старих заражено 10 корисника и 15 запослених

У установама социјалне заштите за смештај корисника и домовима за смештај одраслих и старих заражено 10 корисника и 15 запослених

У установама социјалне заштите за смештај корисника и домовима за смештај одраслих и старих заражено 10 корисника и 15 запослених

Читај ми

Укупан број Установа социјалне заштите чији је оснивач Република Србија и АП Војводина износи 74, са капацитетом од 14.512 корисника. Од тога је: 57 Установа за одрасле и старије (9 Домских одељења при Центрима за социјални рад, 23 Геронтолошких центара, 8 Домова за смештај одраслих и старих, 3 Установе за смештај особа са инвалидитетом и 14 Установа за смештај особа са менталним и интелектуалним тешкоћама) и 17 Домова за децу и младе (10 Домова за децу и младе без родитељског старања, 3 Завода за васпитање деце и омладине и 4 Установе за децу и младе са сметњама у развоју). 

 

Укупан број приватних пружалаца услуге социјалне заштите домски смештај одраслих и старијих на територији Републике Србије износи 229, са капацитетом од 8.617 корисника.

 

Закључно са даном 22.10.2020. године, у установама социјалне заштите и Домовима за смештај одраслих и старих, потврђено је присуство вируса COVID – 19 код 10 корисника и 15 запослених. 

 

Присуство вируса COVID -19 потврђено је у: 

    

- Установи за децу и младе ''Сремчица'', Београд;

- Центру за породични смештај и усвојење у Крагујевцу; 

- Центру за породични смештај и усвојење Београд;

- ОЈ Дневни боравак ''Корнелије Станковић'' при Центру за смештај и дневни боравак деце и омладине ометене у развоју, Београд;

- Прихватилишту за ургентну заштиту деце и омладине при Центру за заштиту одојчади, деце и омладине Звечанска, Београд;

- Дому за децу и омладину ''Вера Радивојевић'', Бела Црква;

- Градском Центру за социјални рад у Београду, Одељење Звездара;

- Геронтолошком центру Бачка Паланка;

- Геронтолошком центру у Крагујевцу;

- Геронтолошком центру у Новом Саду, Радној јединици Дом Лиман;

- Геронтолошком центру Београд;

- Служби Помоћ у кући Геронтолошког центра Београд;

- Дому за смештај одраслих и старијих ''Џивџан'', Београд;

- Дому за смештај одраслих и старијих ''Нанини конаци'', Зрењанин.

 

Укупан број излечених корисника установа социјалне заштите износи 1083, а број излечених особа које су запослене у установама социјалне заштите износи 430.

 

Дом за смештај одраслих и старијих ''Доживети стоту'', Београд, Дом за смештај одраслих и старијих ''Стара пруга'', Умка и Дом за смештај одраслих и старијих ''Радост'' у Неготину, решењем о забрани рада Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, не пружају услугу социјалне заштите домског смештаја одраслих и старијих. Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања донело је решење о забрани рада Дома за смештај одраслих и старијих ''Нада'', у Београду.