Aa

Aa

У установама социјалне заштите и домовима за смештај одраслих и старих заражено 212 корисника и 314 запослених

У установама социјалне заштите и домовима за смештај одраслих и старих заражено 212 корисника и 314 запослених

У установама социјалне заштите и домовима за смештај одраслих и старих заражено 212 корисника и 314 запослених

Читај ми

У установама социјалне заштите и домовима за смештај одраслих и старих присуство вируса Ковид 19 потврђено је код 212 корисника и 314 запослених.

 

Укупно је излечено 5.444 корисника установа социјалне заштите и 2.535 запослених у тим установама.

 

Присуство вируса Ковид 19 потврђено је у:

 

 • Геронтолошком центру Београд, РЈ Општих и заједничких послова;
 • Геронтолошком центру Београд, Дом Бежанијска коса;
 • Геронтолошки центар, РЈ Стационар;
 • Геронтолошком центру у Матарушкој Бањи;
 • Геронтолошком центру у Вршцу;
 • Геронтолошком центру у Књажевцу;
 • Геронтолошком центру у Шапцу;
 • Геронтолошком центру у Кикинди;
 • Геронтолошком центру у Јагодини;
 • Геронтолошком центру у Бечеју;
 • Геронтолошком центру у Суботици;
 • Геронтолошком центру у Обреновцу;
 • Геронтолошком центру у Врбасу;
 • Геронтолошком центру у Младеновцу;
 • Геронтолошком центру у Крагујевцу;
 • Геронтолошком центру у Алексинцу, РЈ у Алексинцу;
 • Геронтолошком центру у Алексинцу, РЈ у Тешици;
 • Геронтолошком центру у Нишу;
 • Геронтолошком центру Бачка Паланка;
 • Геронтолошком центру у Панчеву;
 • Геронтолошком центру Кањижа;
 • Геронтолошком центру у Зрењанину;
 • Геронтолошком центру у Крушевцу;
 • Геронтолошком центру у Новом Саду и Служби Помоћ у кући;
 • Дому за смештај старих лица у Смедереву;
 • Дому за старе и пензионере, Мол;
 • Служби Помоћ у кући Геронтолошког центра Београд;
 • Центру за развој локалних услуга социјалне заштите у Врању;
 • Дому за одрасла инвалидна лица, Дољевац;
 • Дому за децу и омладину ''Јефимија'', Крушевац;
 • Дому за душевно оболела лица ''1. Октобар'', Стари Лец;
 • Дому за старе и пензионере у Апатину;
 • Дому за смештај старих лица у Крупњу;
 • Домском одељењу за смештај одраслих и старих, Забучје;
 • Заводу за васпитање деце и омладине, Београд;
 • Заводу за васпитање деце и омладине у Књажевцу;
 • Заводу за васпитање омладине у Нишу;
 • Дому за децу и омладину ''Вера Благојевић'', Бања Ковиљача;
 • Дому за децу ометену у развоју ''Колевка'', Суботица;
 • Центру за развој услуга социјалне заштите ''Кнегиња Љубица'', Крагујевац;
 • Домском Одељењу при Центру за социјални рад у Новом Кнежевцу;
 • Дому за смештај и негу старих лица ''Прокупље'' у Прокупљу;
 • Дому за ''Свети Василије Острошки-чудотворац'', Нови Бечеј;
 • Центру за смештај и дневни боравак деце и омладине ометене у развоју, Београд;
 • Центру за заштиту одојчади, деце и омладине Звечанска, Београд;
 • Установи за одрасле и старије ''Гвозден Јованчићевић'', Велики Поповац;
 • Дому за децу и лица ометена у развоју ''Никола Шуменковић'', Стамница;
 • Дому за душевно оболела лица у Чуругу;
 • Дому ''Ветерник'' у Ветернику;
 • Домском одељењу при Центру за социјални рад у Брусу;
 • Дому за децу и омладину ''Душко Радовић'', Ниш;
 • Заводу за смештај одраслих лица ''Мале пчелице'', Крагујевац;
 • Дому за лица ометена у менталном развоју ''Срце у јабуци'', Јабука;
 • Дому за смештај одраслих лица, Кулина;
 • Дому за децу и омладину ''Станко Пауновић'', Неготин;
 • Дому за лица са оштећеним видом ''Збрињавање'', Панчево;
 • СОС Дечијем селу, Краљево;
 • Дечијем селу, Сремска Каменица;
 • Хуманитарној организацији ''Дечије срце'', Београд, услузи социјалне заштите;
 • Прихватилишту за децу при Центру за социјални рад у Новом Саду;
 • Центру за самостални живот особа са инвалидитетом Србије, услузи социјалне заштите;
 • Центру за заштиту људских и мањинских права и вредности ''ОКО'', Младеновац, Београд;
 • Дому за смештај одраслих и старијих ''Катарина'', Београд;
 • Дому за смештај одраслих и старијих ''Вила Катарина'', Књажевац;
 • Дому за смештај одраслих и старијих ''Сунчев брег'', Београд;
 • Дому за смештај одраслих и старијих ''Мојсиловић плус'', Београд;
 • Дому за смештај одраслих и старијих ''Alta vista'', Београд;
 • Дому за смештај одраслих и старијих ''Зелени дом'', Београд;
 • Дому за смештај одраслих и старијих ''Нада'', Београд;
 • Дому за смештај одраслих и старијих ''Vita Medialis'', Београд;
 • Дому за смештај одраслих и старијих ''Соко'', Врчин, Београд;
 • Дому за смештај одраслих и старијих ''Трем'', Гаџин Хан;
 • Дому за смештај одраслих и старијих ''Винијум'', Качулице, Чачак;
 • Дому за смештај одраслих и старијих ''Конак'', Сремска Каменица;
 • Дому за смештај одраслих и старијих ''Имела'', Београд;
 • Дому за смештај одраслих и старијих ''Сенекта'', Београд;
 • Дому за смештај одраслих и старијих ''Максимовић'', Суботица;
 • Дому за смештај одраслих и старијих ''Снежана Капра Јанков'', Зрењанин;
 • Центру за социјални рад у Врању;
 • Центру за социјални рад у Шапцу;
 • Центру за социјални рад у Смедереву;
 • Центру за социјални рад Петровац на Млави;
 • Центру за социјални рад у Сомбору;
 • Центру за социјални рад у Иригу;
 • Центру за социјални рад у Крагујевцу;
 • Центру за социјални рад у Сечњу;
 • Центру за социјални рад у Новом Саду;
 • Центру за социјални рад у Бечеју;
 • Центру за социјални рад ''8. Мај'', Бела Црква;
 • Центру за социјални рад Жабаљ;
 • Центру за социјални рад у Сврљигу;
 • Градском Центру за социјални рад у Београду, Одељењу Нови Београд;
 • Градском Центру за социјални рад у Београду, Одељењу Звездара;
 • Градском Центру за социјални рад у Београду, Одељење Гроцка;
 • Градском Центру за социјални рад у Београду, Одељењу Палилула;
 • Градском Центру за социјални рад у Београду, Одељењу Сурчин;
 • Градском центру за социјални рад у Београду;
 • Центру за социјални рад у Суботици;
 • Центру за социјални рад у Темерину;
 • Центру за социјални рад општине Алексинац;
 • Центру за социјални рад у Пријепољу;
 • Центру за социјални рад Тител;
 • Центру за социјални рад Кула;
 • Центру за социјални рад Пећинци;
 • Центру за социјални рад Чока;
 • Центру за социјални рад Кањижа;
 • Центру за социјални рад у Ковачици;
 • Центру за породични смештај и усвојење у Београду;
 • Центру за породични смештај и усвојење у Крагујевцу;
 • Центру за породични смештај и усвојење у Ћуприји;
 • Центру за породични смештај и усвојење у Нишу;
 • Центру за породични смештај и усвојење у Новом Саду;
 • Центру за породични смештај и усвојење у Милошевцу;
 • Центру за социјални рад у Новом Пазару;
 • Центру за социјални рад у Ужицу;
 • Центру за пружање услуга социјалне заштите града Зрењанина МОСТ, Зрењанин;
 • Градском центру за услуге социјалне заштите у Ужицу;
 • Служби Помоћ у кући Центра за социјални рад у Зајечару.

 

Решењем о суспензији лиценце Дом за смештај одраслих и старијих ''Доживети стоту'', Београд иДом за смештај одраслих и старијих ''Стара пруга'', Умка не пружају услугу социјалне заштите домског смештаја одраслих и старијих. Дом за смештај одраслих и старијих ''Радост'' у Неготину, решењем о забрани рада Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, не пружа услугу социјалне заштите домског смештаја одраслих и старијих. Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања донело је решење о забрани рада Дома за смештај одраслих и старијих ''Нада'', у Београду.

 

Корисници у установама социјалне заштите за које постоји процена да могу бити потенцијални преносиоци вируса смештени су у изолацију, док запослени у установама социјалне заштите, код којих постоји оваква опасност, не долазе на посао и налазе се у кућној изолацији.

 

Укупан број установа социјалне заштите чији је оснивач Република Србија и АП Војводина износи 74, са капацитетом од 14.512 корисника. Од тога је: 56 Установа за одрасле и старије (9 Домских одељења при Центрима за социјални рад, 23 Геронтолошких центара, 7 Домова за смештај одраслих и старих, 3 Установе за смештај особа са инвалидитетом и 14 Установа за смештај особа са менталним и интелектуалним тешкоћама) и 18 Домова за децу и младе (10 Домова за децу и младе без родитељског старања, 3 Завода за васпитање деце и омладине и 5 Установа за децу и младе са сметњама у развоју). 

 

Укупан број приватних пружалаца услуге социјалне заштите домски смештај одраслих и старијих на територији Републике Србије износи 238, са капацитетом од 8.987 корисника.