Стручним скупом „Мој живот на улицама Новог Сада“ обележен Међународни дан детета

Стручним скупом „Мој живот на улицама Новог Сада“ обележен Међународни дан детета

Читај ми

Поводом Међународног дана детета, државни секретар у Министарству за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, Владимир Илић, отворио је у Културном центру у Новом Саду конференцију под називом „Мој живот на улицама Новог Сада“.


Приликом отварања стручног скупа државни секретар Владимир Илић рекао је да се Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања против феномена деце улице бори на организован и системски начин. У 2014. години Министарство је издало налог центрима за социјални рад на основу којег су у свим локалним самоуправама где је уочена ова појава, формирани посебни тимови за поступање при заштити ове деце, па је тако формирано 115 тимова који се баве овим феноменом. Поред формираних тимова који раде на проблему злоупотребе дечјег рада, систем социјалне заштите има развијен Посебан програм рада (ПИТ програм - појачан интезивни третман) у одређеним установама социјалне заштите са проширеним капацитетом који је показао значајне резултате. Деведесет процената деце која су прошла овај програм се више никада не врате на улицу и успешно се ресоцијализују. Илић је рекао да држава пружа неопходну помоћ и подршку родитељима који воде непосредну бригу о деци у испуњавању својe родитељске дужности. Поред тога држава је "чувар" деце без родитеља или деци која су у ризику у својој биолошкој породици, и као таква је дужна да заштити децу од насиља, злостављања, занемаривања и експлоатације.
На конференцији која је окупила стручне раднике из области дечије заштите, најављена је изложба фотографија које су направила деца укључена у живот и/или рад на улици. Изложба ће бити одржана 5. јуна у дворцу Еђшег у Новом Саду.
Конференцију организује Екуменска хуманитарна организација у оквиру пројекта „Мој живот на улицама Новог Сада“, који има за циљ оснаживање деце укључене у живот и рад на улици и превенцију сваког облика експлоатације и злоупотребе ове деце.