Србија одлучна у борби за бољу демографску слику

Србија одлучна у борби за бољу демографску слику

Србија одлучна у борби за бољу демографску слику

Читај ми

„Влада Републике Србије посвећена је изналажењу различитих решења са циљем успоравања или ублажавања последица демографских промена и уклањању најзначајнијих фактора који до њих доводе“, истакла је министарка за рад, запошљавање, борачка и социјална питања проф. др Дарија Кисић на представљању Националног извештаја о људском развоју за Србију 2022. године: „Људски развој као одговор на демографске промене“.

 

Министарка Кисић је рекла да је проблем депопулације неисцрпан и актуелан већ деценијама, као и да представља један од главних приоритета рада Владе Србије и у наредном периоду. 

 

Како је навела, Србија овим извештајем, којим се сагледава феномен депопулације на свеобухватан начин, исказује спремност да се укључи у борбу за највреднији ресурс данашњице - људе и њихов потенцијал, као основе развоја сваког модерног друштва.

 

„Република Србија је много тога урадила на подстицају наталитета кроз подршку породицама и мајкама, као што су повећање финансијске подршке, посебно за прво дете, подршка паровима при вантелесној оплодњи,  финансијска подршка мајкама за куповину стана, а наставиће и да на тржиште рада, кроз активне мере запошљавања, још интензивније укључује и теже запошљиве категорије становништва“, рекла је министарка Кисић.

 

Такође, она је додала да је и од великог значаја Закон о социјалном предузетништву, којим се по први пут на свеобухватан начин уређује област социјалног предузетништва и подстиче његов даљи развој. 

 

Проф. др Кисић је истакла да је много урађено и на укључивању младих на тржиште рада, посебно кроз програм „Моја прва плата“, а предстоји и имплементација програма „Гаранција за младе“. 

 

 „Циљ  Владе Србије је усмеравање свих капацитета ка побољшању демографске слике, подстицају рађања, неговању породица, брига о старима, стварању амбијента за унапређење квалитета живота наших грађана,  како би наша Србија била још јача и напреднија“, закључила је министарка проф. др Дарија Кисић.

 

Израду Националног извештаја о људском развоју за Србију 2022. године, покренули су Влада Републике Србије, Програм Уједињених нација за развој (УНДП) и Популациони фонд Уједињених нација (УНФПА).