Социјално - економски савет позитивно оценио Нацрт измена и допуна Закона о социјалној заштити

Социјално - економски савет позитивно оценио Нацрт измена и допуна Закона о социјалној заштити

Читај ми

Министар за рад, запошљавање, борачка и социјална питања Зоран Ђорђевић изјавио је, након седнице Социјално - економског савета (СЕС), да је из буџета његовог Министарства издвојено додатних 30 милиона динара за унапређење рада СЕС-а.

 

"За сваког социјално - економског партнера из састава тог тела биће издвојено по 10 милиона динара. Очекујем да се у наредним годинама додатним издвајањима из буџета унапреди рад не само Социјално - економског савета већ и таквих савета на локалном нивоу", рекао је Ђорђевић и додао да је са министром финансија Синишом Малим договорено и да у припреми или измени закона учествују и локални социјално - економски партнери који ће сигурно допринети томе да ти закони буду квалитетни и са мање примедби.

 

Према речима министра, Министарство је прихватило иницијативу за израду Закона о осигурању у случају повреда на раду ради накнаде штете, као и иницијативу о измени и допуни Правилника о професионалним болестима.

 

"Две ствари су нам најбитније - да сви закони које припрема Влада буду у интересу наших грађана и у интересу наше државе. Тога ћемо се придржавати", поручио је Ђорђевић.

 

Социјално - економски савет дао је позитивно мишљење на Нацрт буџета за 2019. годину, као и на нацрт више законских предлога, међу којима је и Нацрт измена и допуна Закона о социјалној заштити, Закона о родној равноправности и Закона о изменама и допунама Закона о забрани дискриминације.

 

Такође, позитивно су оцењене и нацрти измена Закона о порезима на имовину и Закона о пореској администрацији, као и на текст предлога измене Уредбе о безбедности и здравља на раду.

 

Поред закона, на седници СЕС-а, разматрало се и о Предлогу уредбе о изменама и допунама Уредбе о безбедности и здрављу на раду на привременим или покретним градилиштима, о предлогу Правилника о изменама и допуни Правилника о превентивним мерама за безбедан и здрав рад при коришћењу средстава и опреме за личну заштиту на раду, о Предлогу правилника о програму и начину полагања стручног испита за обављање послова безбедности и здравља на раду и послова одговорног лица, као и о Предлогу правилника о превентивним мерама за безбедан и здрав рад при коришћењу опреме за рад, на које СЕС није имао примедбе и дао је сагласност.