Aa

Aa

Селаковић председавао првим састанком Радне групе за израду Нацрта закона о организацијама ОСИ

Селаковић председавао првим састанком   Радне групе за израду Нацрта закона о организацијама ОСИ

Селаковић председавао првим састанком Радне групе за израду Нацрта закона о организацијама ОСИ

Читај ми

Министар за рад, запошљавање, борачка и социјална питања Никола Селаковић председавао је првим састанком Радне групе за израду Нацрта закона о организацијама особа са инвалидитетом и истакао да ће његовим усвајањем Србија бити међу првим државама у региону које засебним правним актом уређују то питање.

 

Министар је рекао да је пред Радном групом задатак да изради један квалитетан нацрт закона који ће, с једне стране, регулисати оснивање, начин функционисања, финансирања и рада организација особа са инвалидитетом, а с друге, омогућити формирање регистра организација и савеза особа са инвалидитетом и свих њихових чланова у Србији, чиме би се омогућило издавање посебне картице које би служила за обезбеђивање и остваривање различитих врста погодности.

 

,,Желим да напоменем да ће Србија бити међу првим државама у региону које засебним правним актом уређују питања везана за организације особа са инвалидитетом", рекао је Селаковић током састанка радне групе.

Он је појаснио да је увидом у управне системе суседа Србије установљено да су овакве посебне законе које регулишу организације особа са инвалидитетом донеле само  Словенија (2002. године) и Северна Македонија (2008. године), док Црна Гора, Босна и Херцеговина, Хрватска, Албанија и Мађарска статус и њихово деловање регулишу кроз кровне законе о организацијама цивилног друштва, односно законе о удружењима или фондацијама.

 

,,Ако имамо у виду онај други задатак који треба разрадити у виду тог нацрта закона - да направимо једну својеврсну базу података и регистар особа са инвалидитетом у читавој Србији и њихових организација, онда ћемо по томе бити не само прва земља у региону која ће ову област уредити једним законом, већ мислим да ћемо бити међу првим земљама у Европи", указао је Селаковић.

 

Селаковић је нагласио да се савези особа са инвалидитетом у Србији у најширем смислу баве заштитом права чланова и да су као такви препознати као важни партнери Министарства у иницирању промена ради унапређења положаја особа са инвалидитетом и њихових организација.

 

,,Kада сам започео свој мандат, једна од првих активности била је управо састанак са представницима Савеза удружења особа са инвалидитетом", нагласио је Селаковић

Министар је подсетио да је том састанку указано на потребу да се донесе посебан закон о организацијама особа са инвалидитетом и да је договорено да Национална организација особа са инвалидитетом (НООИС) достави предлог, нацрта или радне верзије закона.

Он је додао да Министарство поступа у складу са успостављеном обавезом држава потписница Kонвенције Уједињених нација о правима особа са инвалидитетом да у процесима доношења одлука о свим питањима која се односе на особе са инвалидитетом, омогући њихово активно учешће преко организација које их представљају и заступају.  

 

,,Сектор за заштиту особа са инвалидитетом у сарадњи са НОИИС је припремио један предлог радне верзије Закона организација особа са инвалидитетом. Он је заснован на ранијој радној верзији из 2015. године, али прилагођен променама на које су се у међувремену дешавале и са неким новим решењима, што може да буде једна од полазних основа за припрему нацрта овога закона", рекао је Селаковић.

 

Министар је истакао и да је питање унапређења положаја особа са инвалидитетом један од приоритетних задатака Министарства, при чему је доношење овог закона један од предуслова за бољу заштиту права и отклањање препрека са којима се особе са инвалидитетом свакодневно суочавају.

Селаковић се посебно захвалио да Националној организацији особа са инвалидитетом као и председнику Савеза слепих Србије Милану Стошићу, јер су како је нагласио управо они 4. новембра 2022. године, на великом састанку са представницима свих Савеза особа са инвалидитетом Србије покренули ово питање.

 

Извор: Танјуг