Савет за безбедност и здравље на раду Републике Србије и Републике Мађарске одржали су заједничку седницу у Београду

Савет за безбедност и здравље на раду Републике Србије и Републике Мађарске одржали су заједничку седницу у Београду

Читај ми

Седницу је отворио председник Савета за безбедност и здравље на раду и државни секретар Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања Ненад Нерић који је изразио задовољство због одржавања заједничке седнице Савета и истакао важност успостављања сарадње између две државе у области безбедности и здравља на раду. У свом обраћању истакао је да је безбедност и здравље на раду једно од основних права запослених, јер једино безбедан рад, безбедна и здрава радна средина омогућавају продуктивно и ефикасно пословање. Истакао је важност усаглашавања националног законодавства са директивама ЕУ, односно обавезама које су проистекле из Преговарачког поглавља 19 и резултате које је постигла Република Србија у овом процесу.

 

Председник Савета за безбедност и здравље на раду и државни секретар Министарства финансија Републике Мађарске Шандор Бодо истакао је спремност за успостављање сарадње  у области безбедности и здравља на раду имајући у виду позитивна искуства у оствареној сарадњи у другим областима. Република Србија и Република Мађарска су стратешки партнери у региону и наш заједнички циљ је да успешно сарађујемо. Привредни развој је вредност у којој се највећа пажња посвећује безбедности и здрављу запослених које обе државе препознају.

 

В.д. директора Управе за безбедност и здравље на раду Марина Фуртула представила је надлежности Савета за безбедност и здравље на раду Републике Србије и активности Управе за безбедност и здравље на раду које су у 2019. години усмерене на припрему Закона о безбедности и здрављу на раду и Закона о осигурању од повреда на раду ради накнаде штете. Посебно је истакла приоритете за 2019. годину коју је Влада прогласила за Годину безбедности и здравља на раду у Републици Србији. В.д. директора Инспектората за рад Стеван Ђуровић представио је остварене резултате инспекције рада у 2018. години када је у питању „рад на црно” и надзор поводом повреда на раду. Петер Нецлингер, руководилац Сектора за безбедност и здравље на раду представио је достигнућа и изазове Републике Мађарске у циљу унапређења ове области.

 

На седници је закључено да ће се у наредном периоду потписати Меморандум о сарадњи у области безбедности и здравља на раду између Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања Републике Србије и Министарства финансија Републике Мађарске.

 

Заједничкој седници Савета за безбедност и здравље на раду присуствовали су представници социјалних партнера, цивилног друштва, високошколских установа и медицине рада из Републике Србије.

 

Савет за безбедност и здравље на раду Републике Мађарске представљали су државни секретар, руководилац Сектора за безбедност и здравље на раду и социјални партнери.