Aa

Aa

Саопштење за јавност -Управа за безбедност и здравље на раду

Саопштење за јавност

Саопштење за јавност -Управа за безбедност и здравље на раду

Читај ми

Поводом великог броја питања која се односе на полагање стручног испита за обављање послова безбедности и здравља на раду и послова одговорног лица, Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања – Управа за безбедност и здравље на раду дају следеће обавештење:

 

За полагање стручног испита за обављање послова безбедности и здравља на раду и послова одговорног лица Министарство, односно Управа не организују припрему за полагање испита. 

 

У случају када Управа организује семинаре из области безбедности и здравља на раду не плаћа се котизација, а позиви са пријавом за учешће благовремено се објављују на интернет станици Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања. 

 

За све неопходне информације у вези са организовањем полагања стручних испита из области безбедности и здравља на раду, семинара и саветовања, можете се обратити Управи за безбедност и здравље на раду на е-маил: upravazabzr@minrzs.gov.rs или на телефон број 011 3347 392.
 

                                        Управа за безбедност и здравље на раду