Aa

Aa

САОПШТЕЊЕ ЗА ЈАВНОСТ – Рад на високим температурама

САОПШТЕЊЕ ЗА ЈАВНОСТ – Рад на високим температурама

САОПШТЕЊЕ ЗА ЈАВНОСТ – Рад на високим температурама

Читај ми

Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања подсећа послодавце и запослене да обављање послова на отвореном, у наредним данима, треба прилагодити условима високих температура.

 

Послодавац не може утицати на спољашње факторе, међутим када запослени обављају послове на отвореном при високим температурама послодавци су дужни да примењују Закон о безбедности и здрављу на раду и подзаконске прописе. Обавеза послодавца јесте да Актом о процени ризика на радном месту и у радној околини процени ризике по безбедност и здравље запослених што се односи и на рад на отвореном при високим температурама. 

 

Штетно дејство високих температура на здравље запослених има следеће симптоме: дехидрација организма, брже замарање, умањење способности за рад, повећање грешака при обављању посла, што може да доведе до појаве замора, топлотних грчева, исцрпљености, несвестице, топлотног удара и другог.

 

Мере које су послодавци дужни да примењују при раду на отвореном при високим температурама у пракси подразумевају честу замену запослених за обављање послова на отвореном, чешће паузе уз обезбеђивање великих количина воде и безалкохолних напитака, обезбеђивање простора где запослени могу да се склоне од сунца и расхладе, обавезно давање информација запосленима о опасностима по здравље због излагања високим температурама, упознавање запослених са симптомима болести проузрокованих високим температурама, обезбеђивање и пружање прве помоћи уколико дође до здравствених проблема запослених.

 

Радници који раде на отвореном и изложени су повећаном ризику од рака коже и оштећења ока због излагања сунцу, сада могу да мере нивое штетног ултраљубичастог (УВ) зрачења на својој локацији помоћу нове апликације за мобилне телефоне “SunSmart Global UV“, коју су покренули Светска здравствена организација и Међународна организација рада.

 

„SunSmart Global UV“ апликација пружа петодневне УВ и временске прогнозе на локацијама широм света које се могу претраживати. Истиче временске интервале када је потребна заштита од сунца, са циљем да се помогне људима да избегну прекомерно излагање УВ зрачењу и знају када да користе заштиту од сунца.

 

Апликација је заснована на УВ индексу, који указује на ниво сунчевог УВ зрачења на површини земље. УВ индекс користи скалу од 1 до 11 и више. Што је већа вредност индекса, већи је потенцијал за оштећење коже и очију Прилагођавање активности на отвореном и коришћење заштите од сунца препоручује се када је УВ индекс 3 или већи. 

 

УВ оштећења су кумулативна, а УВ зрачење може бити штетно када су људи изложени дуже време – чак и на ниским нивоима и мање времена је потребно да дође до оштећења. Ова апликација је користан алат за помоћ послодавцима и запосленима у идентификацији опасних послова и планирању мера безбедности и здравља на раду и може се бесплатно преузети на следећем линку: https://play.google.com/store/apps/details?id=au.org.cancervic.globaluv…

 

Како би се ризик по здравље при раду на високим температурама на отвореном свео на најмању могућу меру, послодавцима и запосленима могу помоћи Смернице за безбедан и здрав рад на отвореном при високим температурама које је припремила Управа за безбедност и здравље на раду, Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, које можете пронаћи на следећем линку: https://www.minrzs.gov.rs/sr/aktuelnosti/vesti/smernice-za-bezbedan-i-z…