Aa

Aa

Саопштење за јавност - Исправка списка нерегистрованих субјеката и послодавца код којих су затечена лица на раду „на црно“

Саопштење за јавност - Исправка списка нерегистрованих субјеката и послодавца код којих су затечена лица на раду „на црно“

Читај ми

У току појачаних ванредних инспекцијских надзора на градилиштима 1. септембра 2018. године инспектори рада су затекли 16 регистрованих послодаваца који инспекторима рада нису ставили на увид уговоре о раду и пријаве на обавезно социјално осигурање за лица затечена на раду.

 

Како је у складу са одредбом члана 35. Закона о раду, послодавац дужан да уговор о раду или други уговор у складу са Законом о раду или њихову копију држи на месту где запослени ради, у моменту вршења надзора није могао бити утврђен радноправни статус свих затечених лица, јер за иста инспекторима рада у моменту надзора нису стављени на увид уговори о раду или други уговори у складу са Законом о раду или њихове копије. Непоступање по наведеној законској одредби санкционисано је одредбом члана 276. став 1. тачка 1. Закона о раду.

 

Са првобитно објављеног списка нерегистрованих субјеката и послодаваца код којих су затечена лица на раду „на црно“ приликом ванредних инспекцијских надзора извршених на градилиштима у Београду дана 1. септембра 2018. године повучена су три послодавца за које су накнадно инспектори рада утврдили да су са затеченим лицима на раду, закључили уговоре о раду и да су их пријавили на обавезно социјално осигурање пре извршеног надзора. Против ових послодавца биће поднети захтеви за покретање прекршајног поступка због недржања уговора о раду или других уговора у складу са Законом о раду или њихових копија на месту рада .

 

У складу са наведеним, извршена је измена претходно објављене листе, јер је  инспекцијским надзорима, који су извршени 1. септембра 2018. године, утврђено да је  13 регистрованих послодаваца радно ангажовало лица на фактичком раду ("на црно") .

 

Надзорима на градилиштима утврђено је да су на истим изводили радове и пет нерегистрованих субјеката, од тог броја четири нерегистрована субјекта која су имала  радно ангажована лица и један нерегистрован субјекат који је самостално обављао делатност.

 

На сајту Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања објављен је коригован списак који ће сваког петка бити ажуриран. Министарство ће донети и Правилник чиме ће ближе уредити ажурирања ове листе.