Саопштење за јавност

Читај ми

"Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, обавештава све кориснике права на накнаду зараде за време породиљског одсуства, одсуства са рада ради неге детета и одсуства са рада ради посебне неге детета и права на остале накнаде по основу рођења и неге и посебне неге детета по основу Закона о финансијској подршци породици са децом да је средства која корисници остварују по новом, односно старом закону, дозначило корисницима на текуће рачуне, односно уплатило на одговорајуће рачуне надлежних општинских, односно градских служби за дечију заштиту за месец новембар у периоду од 20.12.2018. до закључно са 03.01.2019. године (за које постоје одговарајућа решења).


Уважавајући разлоге и чињенице да је повећан број лица која су спојила празнике, апелујемо на надлежне општинске службе да учине додатни напор како би се средства што пре дозначила корисницима.
Поред тога, да би се започела исплата породиљама које су се породиле у новембру, потребно је да им претходно надлежне општинске службе донесу решења о утврдјивању права на конкретну накнаду, па апелујемо да се исте јаве што хитније надлежним општинским службама како би се убрзало доношење тих решење, а министарству омогућило да отпочне исплату."